F5 Engineer

Công trình và nghiên cứu phát triển
Sản phẩm hệ thống máy tính
新莊區‧五股區‧泰山區
NTD 600,000 trở lên Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2024/04/01

F5 Engineer

Công trình và nghiên cứu phát triển
Sản phẩm hệ thống máy tính
新莊區‧五股區‧泰山區
NTD 600,000 trở lên Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương

Năng lực chính

Linux、Shell、DNS、Ethernet、LAN、TCP/IP、VLAN

Ưu thế tuyển dụng

*知名老牌系統整合公司,客戶群龐大,公司穩定成長

Phạm vi công việc

為相關電信/通訊/網路產品提供專業的技術協助與建置服務

Nhân tài lý tưởng

1.擅長工具: Linux、Shell、DNS、Ethernet、LAN、TCP/IP、VLAN
2.工作技能:安裝與維護網路安全系統、網路系統配置、基礎網路規劃管理、網路設備設定安裝、基本簡報軟體操作
3.具備 F5證照尤佳
4.具備良好溝通及跨部門協調能力
其他條件:
1. 具防火牆、資安設備及網路相關知識
2. 對資訊領域及新知充滿熱誠

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:3 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:F000009345

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự