Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
5
1
10

Tìm người
3
5
1
7

Chức vụ
15
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Ngành nghề
1
3
1
10
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

百萬年薪

百萬年薪

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn: 優質工程職
2024/02/28
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
副總
 • Công trình và nghiên cứu phát triển / Chủ quản sản xuất
 • Sản phẩm hệ thống máy tính
 • 桃園市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 產品生產
 • 廠區規劃
 • 標準作業流程規劃
 • 協助改善產品良率
 • 負責生產製程管制與調配
 • 產品品質
 • 人員管理
 • 改善設備問題及功能提昇
 • 工廠設備設計與改善
 • 生產計劃
 • 績效考核
 • 效率
 • 維持產線正常運轉並跟催生產進度
 • 達成產能及出貨目標
 • 製程
 • 生管
 • 工作監督
 • 建立標準生產流程
 • 生產排程

績優廠商

能力:
1.能指導研發團隊工作,精通項目管理;
2.對市場有敏銳度,能預判公司未來產品研發及銷售方向;
3.懂金屬件精密生產,可以帶領團隊實現成本控制及流程改善;
4.塑造公司組織氣氛及企業文化,以符合發展需要,引導各部門經營方向與公司營運目標方向一致。

Xem chi tiết
2024/02/28
Doanh nghiệp chứng khoán | Nhân tài trọng tâm
研發工程師主管
 • Kỹ sư thiết kế IC
 • Thiết kế IC
 • 竹北
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 電源

有南部工作機會

PMIC
DC to DC
產品:車用/電池/PC/CHARGER

Xem chi tiết
2024/02/27
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
機構人才(工程師~主管職)
 • Công trình và nghiên cứu phát triển
 • Điện máy gia dụng
 • 湖口‧新豐
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 機構設計

頂尖龍頭製造商,並具完善的內部訓練與良好的職涯發展機會

1.負責電子產品、電腦或精密設備的機構設計、開發和驗證,有電動車相關經驗佳。
2.熟悉電子產品機構設計的工作,包括抗衝擊、防爆、防水,公差分析,散熱,與PCBA的配置。
3.熟悉相關製程技術,包括塑膠射出、板金沖壓、鋁擠型、鋁壓鑄、雷焊、弧焊和電阻焊等。
4.能負責編撰符合APQP設計規範的文件,涵蓋製程細節和指引。

Xem chi tiết
2024/02/27
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
PE工程師/主管
 • Công trình & nghiên cứu khác
 • Sản phẩm liên quan máy tính
 • 台北市
 • NTD 1,500,000~2,000,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 產品工程主管經驗

1.專業龍頭大廠
2.重視人才

1.熟悉新產品導入流程
2.了解工廠製程
3.提生產量及良率
4.優化生產參數

Xem chi tiết
2024/02/27
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
專案主管/工程師
 • Công trình và nghiên cứu phát triển
 • Sản phẩm liên quan máy tính
 • 台北市
 • NTD 3,000,000 trở lên Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 全球銷售經驗
 • 英文精通
 • PC桌上機殼自有品牌設計及銷售經驗

電競品牌大廠

1.桌上型機殼設計及BU P/L 全球市場布局管理
2.熟悉自有品牌PC機殼設計製造流程
3.具有成功實績尤佳

Xem chi tiết
2024/02/20
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
研發工程師
 • Công trình và nghiên cứu phát triển
 • Bán dẫn
 • 新竹縣市全區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • IP design
 • SERDES
 • PLL

穩定企業

高速 Serdes TX/RX 設計
1) 低抖動鎖相環設計(>5GHz)
2) TX 設計 (>5GHz)
3)RX設計(>5GHz)

Xem chi tiết
Tổng 16 giao dịch, 3 trang