Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
5
1
14

Tìm người
20
0
0
0

Chức vụ
2
3
4
1
0
9
1
0
0
0

Ngành nghề
0
3
1
7
0
0
0
3
0
4
0
0
0
1
1

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

年薪前5%

年薪前5%

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn: 高階經理人
2024/07/25
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao
高階經理人儲備幹部
 • Chủ quản kinh doanh
 • Bán dẫn / Điện tử
 • 高雄市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 管理督導
 • 目標規劃
 • 營運績效管理

企業穩定成長放眼全球
產品具高度競爭力

1. 負責各部經營管理並向上會報工作
2. 制定經營戰略並帶領實現

Xem chi tiết
2024/07/20
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
國外高階業務主管(外派美國)
 • Chủ quản tiêu thụ hải ngoại
 • Thiết bị / Máy móc / Dụng cụ
 • 美西地區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 客戶拜訪
 • 開發市場
 • 業務接洽
 • 業務推廣
 • 國貿
 • 拜訪客戶
 • 拓展市場
 • 報價
 • 客戶開發
 • 客戶情報蒐集
 • 業務經驗
 • 市場開拓
 • 業績與管理報表撰寫
 • 業績目標分配與績效達成
 • 國際貿易基本概念
 • 客戶維護
 • 開發新客戶
 • 國外業務開發

1.美國市場市場開發、業績目標達成。
2.客戶開發、客戶關係維護。
3.銷售計畫擬定。
4.定期要參與台灣總公司會議。

Xem chi tiết
2024/07/14
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
BD VP/ VP of Sales
 • Bán hàng và dịch vụ khách hàng
 • Bán dẫn / Điện tử
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 市場調查資料分析與報告撰寫
 • 市場開發
 • 客戶經營
 • 市場拓展
 • 拓展市場
 • 業務或通路開發

• 15+ years of experience within the Compute industry, preferably with direct experience on Laptop/PC products (x86, ARM)
• Customer engagement at OEM and Tier-1s at senior leadership level including product conceptualization, commercial and long-term partnership experience
• Experience in semiconductor industry
• Excellent communication, interpersonal and organizational skills
• Ability to teamwork with stakeholders to consolidate the feature scope and strong communication skills with cross teams.

Xem chi tiết
2024/07/14
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
業務主管
 • Nghiệp vụ khác
 • Sản phẩm liên quan máy tính
 • 汐止區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 業績與管理報表撰寫
 • 業績目標分配與績效達成
 • 業務或通路開發

1.負責機房資訊設備及機櫃經銷通路開發及業務拓展
2.熟悉大型代理商、機房工程公司人脈
3.物聯網或工業4.0等相關自動化設備專案開發及業務拓展
4帶領業務團隊完成公司交付目標

Xem chi tiết
2024/07/12
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
特助/高階營運主管
 • Trợ lý đặc biệt
 • Hóa dầu / vật liệu kim loại
 • 中部地區
 • NTD 3,000,000 trở lên Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 高階經營管理

新能源及新材料企業集團

• 研擬營運計劃及年度專案規劃,公司營銷指標的完成率
• 各部門費用預算控制執行計畫
• 推動各部門中、長期經營策略規劃、內部管理調整與創新,確保公司經營穩定成長
• 執行與追蹤各項營運績效管理目標。
• 擬定人力資源政策,訂定選、訓、用、留的計畫,讓企業具備招募優秀人才的優勢。
• 維持企業的競爭力,建立符合企業文化的人才發展體制;關鍵人員流失率,主管績效指標考核與達成指導

Xem chi tiết
2024/07/10
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
【印尼】儲備幹部
 • Chủ quản nhà máy / Chủ quản sản xuất / Chủ quản quản lý chất lượng
 • Linh kiện ô tô, xe máy
 • 印尼
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 建立標準生產流程
 • 負責生產製程管制與調配
 • 生產成本控制
 • 生產排程
 • 產線作業規劃

公司成長穩定並積極擴廠,具備完整訓練機制與福利政策

尋找廠端相關主管
1.生產主管
2.製造主管
3.設備保養維護主管

Xem chi tiết
Tổng 20 giao dịch, 4 trang