Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
24
5
68

Tìm người
97
0
0
0

Chức vụ
25
13
17
13
2
26
4
0
0
0

Ngành nghề
4
21
5
18
6
1
1
7
5
6
7
1
5
10
0

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

海外管理

海外管理

優質R&D

優質R&D

百萬年薪

百萬年薪

Hạng mục của bạn: 高階經理人
2022/05/16
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
Infra主管CTO
 • Chủ quản kinh doanh
 • Tích hợp mạng / thông tin
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 作業系統基本操作
 • 虛擬化
 • 系統維運
 • 資安
 • 網路規劃管理
 • 資訊設備環境設定
 • 維運管理
 • IDC

服務地區遍及亞太重要據點包含台灣、香港、中國大陸、泰國、日本、東南亞等。能提升工作視野與專業宏觀度。
公司福利優渥,上班彈性自由,目標導向,能同時平衡家庭與工作的職場環境,同事感情好,向心力強。

協助CEO管理經營研發團隊,維持團隊技術能量並提升資安知識,滿足客戶服務之完整與一致性。

Xem chi tiết
2022/05/16
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao
車用光達 IC BU 主管
 • Công trình và nghiên cứu phát triển
 • Bán dẫn / Điện tử
 • 桃園市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 產品開發經驗
 • 系統開發
 • 驗證開發
 • 混訊
 • 光通訊
 • 光模塊
 • 電路設計
 • 類比IC設計

1.上櫃公司
2.薪資福利優

職缺:
1.具車用光感測主要是往Time of Flight(ToF) / LIDAR 方向開發,用於Ranging finder , 測距等功能應用。 或車用光感測 IC設計主管5年以上經驗
2.具數位/類比IC電路設計經驗
3.具車用IC設計經驗
4.具IC開發相關軟硬體環境佈置能力
5.具有IC團隊組織規劃及建置能力

Xem chi tiết
2022/05/16
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao
IT主管(處長級)
 • Nhân sự / Quản lý / Quản trị
 • Màn hình truyền thông
 • 新竹市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 企業資源規劃管理(ERP)

1. 潛力企業
2.上市公司

Task managerment
Company resource arrangement
HW/SW optimization
IT architecture planning
Monitoring
Information Security Planning and Management

Xem chi tiết
2022/05/16
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
業務高階主管
 • Chủ quản tiêu thụ nội địa
 • Xây dựng / Bất động sản
 • 桃園/新竹
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 品牌行銷策略
 • 業務團隊管理

1.負責公司相關管理、業務推動及客戶服務與行銷等單位運作
2.訂定業務目標及負責執行
3.負責媒體操作與廣告,領導團隊,完成公司賦予的目標
4.負責銷售團隊管理,並提升銷售團隊的戰力與績效
5.具備領導能力、佈建團隊及達成目標的企圖心!

Xem chi tiết
2022/05/14
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
技術副總(機械加工)
 • Chủ quản sản xuất
 • Hóa dầu / vật liệu kim loại
 • 台南市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 豐富的機械加工技術與設備知識

1.鈦合金廠,擁有進口高價高精度機械加工設備,希望與市場做出區隔
2企業主找的是事業合作夥伴,不是一般員工
3.願意提供的薪資與乾股分享給創業夥伴

1.協助公司機加工技術的提升
2.協助公司機加工設備的妥善與最佳化

Xem chi tiết
2022/05/14
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
營運主管
 • Chủ quản kinh doanh
 • Kinh doanh / Dịch vụ / Giải trí
 • 台北市
 • NTD 1,000,000~1,250,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 人員管理
 • 經營團隊
 • 內部管理
 • 領導
 • 營運

專業承租管理,領先業界系統設備。
新事業體發展經營;立足台灣,進軍海外。

研擬公司營運計劃及年度專案規劃,以及規劃公司各項管理制度與策劃可能的投資機會,以維持公司內在優勢與外在機會。
1.研擬營運計劃及年度專案規劃。
2.推動各部門中、長期經營策略規劃,完成全公司中、長期企劃案,以確保公司經營穩定成長。
3.執行與追蹤各項營運績效管理目標。
4.規劃及審核公司各項管理制度,以符合經營管理之需求。

Xem chi tiết
Tổng 97 giao dịch, 17 trang