R&D Sr. Manager/Director

Công trình và nghiên cứu phát triển
Sản phẩm hệ thống máy tính
板橋區
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao 2024/04/18

R&D Sr. Manager/Director

Công trình và nghiên cứu phát triển
Sản phẩm hệ thống máy tính
板橋區
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

策略分析目標規劃人員管理營運績效管理

Ưu thế tuyển dụng

知名外商

Phạm vi công việc

1.負責台灣研發中心將設計、開發和鑑定SSD、DRAM 和MCP 產品,解決技術問題並贏得客戶設計。
2.領導位於台灣研發中心工程團隊並監督管理台灣辦事處的一般管理任務。
3.需要和加州總部的管理團隊密切合作,必須具備熟練的英語溝通能力偶爾需要出差。

Nhân tài lý tưởng

1. 管理研發工程團隊,負責各種 DRAM、SSD 和 MCP 產品的設計、開發、整合和鑑定
2.管理多個平行工程項目,同時確保它們成功實現各自的目標
3.與 ODM/OEM 客戶合作,定義產品要求和功能、管理實施並定義/執行設計驗證計劃
4. 向高層提出有關產品/技術計劃、對業務和專案提出策略和建議
5.制定工程計劃、進度表和資源分配,以實現上市時間或客戶交付日期要求
6. 提供投入並實施核准的工程預算並監控實際費用以確保遵守預算
7.定義執行計劃措施所需的技能,確定空缺職位的最佳候選人並按預算人員配置水準進行聘用
8.有效、及時地履行所有人員管理職責,包括績效評估、工作指導、訓練、職涯發展等

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:10 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:13 người trở lên
Công tác xa:Công tác xa khoảng 1 tháng

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:F000009044

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự