Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
19
3
59

Tìm người
48
23
1
9

Chức vụ
26
13
15
8
2
20
1
0
0
1

Ngành nghề
3
11
10
31
2
1
0
6
1
7
1
0
3
4
1

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

年薪前5%

年薪前5%

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn: 年薪前5%
2024/05/25
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao
高階經理人儲備幹部
 • Chủ quản kinh doanh
 • Bán dẫn / Điện tử
 • 高雄市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 管理督導
 • 目標規劃
 • 營運績效管理

企業穩定成長放眼全球
產品具高度競爭力

1. 負責各部經營管理並向上會報工作
2. 制定經營戰略並帶領實現

Xem chi tiết
2024/05/25
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
業務開發經理
 • Chủ quản tiêu thụ hải ngoại
 • Sản phẩm truyền thông mạng
 • 桃園市全區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 熟悉兩輪車儀表供應鏈
 • 工控儀表開發經驗
 • 印度兩輪車儀表開發經驗

集團公司,福利佳,工廠資源

1.開發兩輪車用儀表工控客戶(印度及東南亞客戶開發)
2.熟悉機車儀表或工控相關業務開發經驗者
3.開發ODM/OEM市場開發經驗

Xem chi tiết
2024/05/25
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
硬體設計主管
 • Chủ quản khai thác phần cứng
 • Sản phẩm truyền thông mạng
 • 桃園市全區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 熟悉網通系統板設計能力
 • 熟悉pcba主板設計能力

集團企業
福利佳

1.熟悉硬體MCU或主機板PCBA研發設計
2.具備數位機上盒或系統主板規劃設計能力
3.熟悉硬體ODM/OEM溝通協調設計專案能力

Xem chi tiết
2024/05/23
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao
半導體測試工程理/處級主管
 • Kỹ sư bán dẫn
 • Bán dẫn / Điện tử
 • 高雄市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 製程
 • 良率改善

1.測試新產品導入
2.測試程式Debug,良率提升
條件:
1.熟悉記憶體測試流程
2.5年以上測試工程主管經驗
3.管理人數20-30位

Xem chi tiết
2024/05/23
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao
業務處級主管
 • Chủ quản tiêu thụ hải ngoại
 • Dệt may / in nhuộm
 • 越南
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 紡織成衣
 • 紡織
 • 國外業務開發
 • 業務團隊管理

負責紡織事業業務部營銷計劃目標擬定與執行
跨部門溝通協調,以利產銷協調平衡
業務團隊管理

Xem chi tiết
2024/05/20
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
國外高階業務主管(外派美國)
 • Chủ quản tiêu thụ hải ngoại
 • Thiết bị / Máy móc / Dụng cụ
 • 美西地區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 客戶拜訪
 • 開發市場
 • 業務接洽
 • 業務推廣
 • 國貿
 • 拜訪客戶
 • 拓展市場
 • 報價
 • 客戶開發
 • 客戶情報蒐集
 • 業務經驗
 • 市場開拓
 • 業績與管理報表撰寫
 • 業績目標分配與績效達成
 • 國際貿易基本概念
 • 客戶維護
 • 開發新客戶
 • 國外業務開發

1.美國市場市場開發、業績目標達成。
2.客戶開發、客戶關係維護。
3.銷售計畫擬定。
4.定期要參與台灣總公司會議。

Xem chi tiết
Tổng 81 giao dịch, 14 trang