Hardware 硬體工程師

Công trình và nghiên cứu phát triển
Thiết kế IC
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp chứng khoán | Nhân tài trọng tâm 2024/03/21

Hardware 硬體工程師

Công trình và nghiên cứu phát triển
Thiết kế IC
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

新產品開發電路規劃類比設計PADSPCB佈線系統設計整合硬體開發SolidWorks硬體設計電路設計自動化研發OrCAD

Ưu thế tuyển dụng

上巿櫃IC設計公司褔利

Phạm vi công việc

1. 類比/數位電路設計
2. 混合信號/高速數字設計
3. 系統整合
4. 音頻電路設計與分析
5. 電源設計 AC/DC,DC/DC

Nhân tài lý tưởng

6. 上班地點:台北市內湖區
7. 需出差
8. 工作3年以上
9. 大學電機電子
10. 電子產業,儀器設備製造設計經驗
11. 薪優

Điều kiện khác

Số năm:Cao đẳng
Khoa:Điện cơ,Điện tử,Liên lạc & Viễn thông
Số năm:3 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Cần đi công tác xa, 1 năm thời gian tích lũy không nhất định.

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:F000007291

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự