Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
255
94
824

Tìm người
143
303
147
589

Chức vụ
555
168
159
106
91
100
24
6
1
15

Ngành nghề
42
120
70
206
164
34
90
87
60
87
52
3
42
113
12

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

海外管理

海外管理

優質R&D

優質R&D

百萬年薪

百萬年薪

Hạng mục của bạn:
2022/01/23
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
投資管理
 • Kế toán tài chính
 • Sản phẩm liên quan máy tính
 • 土城區‧三峽區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 財務規劃與投資管理
 • 財務分析

跨國投資評估與管理

Xem chi tiết
2022/01/23
Nhân tài trọng tâm
Treasury Business Analysis
 • Nhân viên phân tích đầu tư tài chính
 • Ngân hàng thương mại
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 衍生性金融商品
 • Tresury
 • 金融交易

1、負責業務分析及需求規範開立。
2、協助系統整合測試與跨單位跨部門溝通協調。

Xem chi tiết
2022/01/23
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
業務主管
 • Bán hàng và dịch vụ khách hàng
 • Điện máy gia dụng
 • 新竹市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 國外業務開發

1.自行車市場開發
2.自行車市場訊息的蒐集與分析、客戶銷售方案的策劃與執行
3.依顧客需求報價簽約、維護客戶關係
4.定期與主管做業績、績效檢討,回報進度
5.定期於國內或國外展覽會場開發顧客

Xem chi tiết
2022/01/23
Doanh nghiệp ngoại thương | cấp cao
Assistant Branch Manager
 • Bán hàng và dịch vụ khách hàng
 • Giao thông vận chuyển, tốc hành
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 海空運承攬
 • 開發潛在客戶
 • 熟悉進出口業務
 • 國外業務開發

執行管理層指示公司之決議事項及各項專案
開發潛在客戶,拓展市場,以達成業績目標
維繫穩定當前客戶和市場資訊收集
與海外代理建立牢固的關係,進而擴大銷售目標
協助同仁解決客戶相關疑難問題

Xem chi tiết
2022/01/23
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
Golang資深後端⼯程師
 • Công trình và nghiên cứu phát triển
 • Mạng & thương mại điện tử
 • 北部地區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • Java Script
 • JAVA
 • Golang

-使用Golang作為後台金融交易平台開發

Xem chi tiết
2022/01/23
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
電控工程師
 • Kỹ sư điều khiển tự động
 • Bán dẫn / Điện tử
 • 中壢區
 • NTD 420,000~1,020,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 配盤
 • PLC設計

負責軟體的分析、設計、程式撰寫與維護,並進行軟體的測試與修改,以及控管軟體設計進度。
1.負責軟體之分析、設計以及程式撰寫。
2.規劃執行軟體架構及模組之設計,並控管軟體設計進度。
3.進行軟體之測試與修改。
4.規劃、執行與維護量產的產品。
5.協助研發軟體新技術與新工具。
6.管控軟體開發成本。

Xem chi tiết
Tổng 1182 giao dịch, 197 trang