Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
115
35
485

Tìm người
115
211
86
223

Chức vụ
230
122
79
66
60
81
17
6
2
9

Ngành nghề
23
44
15
115
71
22
15
63
38
50
40
1
44
94
0

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

百萬年薪

百萬年薪

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn:
2023/12/05
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
藝文平台營運主管
 • Giám đốc kinh doanh
 • Mạng & thương mại điện tử
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 媒體策略
 • 網站流量成效追蹤
 • 行銷策略擬定

1. 表演藝術平台的整體策略和目標,並監測和評估其執行情況。
2. 統籌和管理表演藝術媒體的各種內容和活動,包括新聞報導、專題採訪、評論評析、預告推廣、直播轉播等。
3. 與表演藝術界的各方人士建立和發展合作關係,並尋求更多的資源和機會。
4. 負責表演藝術媒體的品牌形象和聲譽管理,並處理可能出現的危機或爭議。

Xem chi tiết
2023/12/05
Doanh nghiệp nói chung | Chủ quản cơ bản
業務主管
 • Bán hàng và dịch vụ khách hàng
 • Bán dẫn / Điện tử
 • 日本
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 業績與管理報表撰寫

1. Develop new customers and new products
2. Maintenance and expansion of existing overseas customers
3. Product briefing, case tracking, quotation, customer complaint handling

Xem chi tiết
2023/12/05
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
人資主管
 • Nhân sự / Quản lý / Quản trị
 • Bảng mạch in
 • 新竹縣市全區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 制度優化
 • 管理決策
 • 人力資源管理

1. Develop organizational human resources planning based on the group’s human resources development strategy.
2. Develop, implement, supervise and improve the company's various labor and personnel systems.
3. Responsible for management work such as human resource planning, recruitment and appointment, salary, performance appraisal, talent development, employee relations and organizational development.
4. Establish, maintain and control the human resources system of overseas subsidiaries.

Xem chi tiết
2023/12/05
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
管理部主管
 • Hành chính
 • Xây dựng / Bất động sản
 • 桃園市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 熟悉勞動法令
 • 具備人力資源相關知識
 • 總務管理制度與實施總務工作計畫

1.負責管理人資、總務(含司機)、資訊及法務。
2.規劃及審核公司各項管理制度,以符合經營管理之需求。
3.擬定人力資源政策,訂定選、訓、用、留的計畫,以達成企業的策略目標。
4.調解勞資爭議、熟悉勞資相關法令。
5.依據企業或組織既定之政策或目標,研訂各項工作計畫,並付之實施。
6.ESG專案落實。

Xem chi tiết
2023/12/05
Doanh nghiệp ngoại thương | cấp vừa
Enterprise Risk Management稽核經理
 • Chủ quản kiểm toán / Nhân viên kiểm toán / Nhân viêm kiểm toán
 • Hóa chất điện tử
 • 台北市
 • NTD 1,500,000~2,000,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 內部稽核師CIA

1. Communicate audit review outcomes and proactively participate in suggesting improvements to processes, controls and management practices.
2. Audit planning and risk control matrix preparation
3. Execute fieldwork and carry out audit tests to ascertain the extent of operations complying with company policies and procedures

Xem chi tiết
2023/12/05
Doanh nghiệp ngoại thương | cấp cao
營運長 COO
 • Giám đốc kinh doanh
 • Sản phẩm liên quan máy tính
 • 新北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 營運管理能力

國際大廠福利佳

顯示器產業策略規劃佈區 管理各部門及公司營運與溝通。 推動公司內部轉型與數位化運用

Xem chi tiết
Tổng 635 giao dịch, 106 trang