Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
92
27
463

Tìm người
112
184
75
211

Chức vụ
173
130
73
83
44
87
11
4
0
10

Ngành nghề
15
35
25
111
53
28
31
47
26
46
35
3
41
83
3

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

年薪前5%

年薪前5%

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn:
2024/04/22
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
【Charging Station Product Manager】
 • Chủ quản dự án
 • Sản phẩm hệ thống máy tính
 • 中和區‧永和區
 • NTD 1,250,000~1,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • Product Management
 • 產品策略
 • 專案管理架構及專案說明
 • Product Roadmap
 • 產品生命週期
 • 產品專案管理

*知名上市公司
*近捷運站
*高年終 高分紅

*安排與管理Charging Station 產品規劃; 時程規劃
*產出產品Roadmap
*了解客戶需求與內部工程師 、工廠、Buyer等單位溝通並安排量產MP行程

Xem chi tiết
2024/04/22
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
【Charging station 技術支援工程師/客服工程師】
 • Kỹ sư bán hàng
 • Sản phẩm hệ thống máy tính
 • 中和區‧永和區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 電子電路設計
 • 電機設備測試
 • 客戶支援
 • 技術諮詢
 • 客戶應用
 • 產品應用
 • 客戶技術
 • 技術支援

*知名上市公司
*新成立部門 公司主力產品線
*近捷運站
*高分紅

*主要負責汽車Charging station 的售後服務:包含技術支援 ;客戶支援
*協助內部單位解決客戶端問題

Xem chi tiết
2024/04/22
Doanh nghiệp nói chung | Chủ quản cơ bản
ESG專案經理
 • Giám đốc kinh doanh
 • Dệt may / in nhuộm
 • 彰化縣市
 • NTD 660,000~1,080,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • ZDHC
 • Higg
 • Iso14064-1
 • ESG
 • 永續發展

1. 協助推動集團溫室氣體盤查. 節能減碳工作
2. 管理水資源.危害物質管理
3. 蒐集國內外環境永續規範
4. 推動ESG相關專案與追蹤成效
5. 國際客戶,ESG窗口,需有良好的英文聽說讀寫能力
6. 熟悉ISO14064 . ISO14067.
7. 綠色認證相關Higg Index. ZDHC

Xem chi tiết
2024/04/22
Doanh nghiệp nói chung | Chủ quản cơ bản
國外業務課長
 • Chủ quản tiêu thụ hải ngoại
 • Vật dụng ô tô
 • 台南市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 訂單處理
 • 國外參展
 • 新客戶開發
 • 報價
 • 熟悉進出口業務
 • 國際貿易基本概念
 • 國外業務開發

1.國外車燈客人市場業務開發
2.訂定業績目標
3.熟悉出貨流程

Xem chi tiết
2024/04/22
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
泰國廠廠長
 • Chủ quản nhà máy / Quản lý vật liệu / vật tư
 • Bộ nối kết sản phẩm máy tính
 • 泰國
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 改善設備問題及功能提昇
 • 產能規劃
 • 整理分析生產紀錄報告
 • 產品生產製程規劃及工時估算
 • 提出生產標準改良方案
 • 產線人員管理
 • 提昇設備產能稼動率與生產效率
 • 工廠設備設計與改善
 • 建立標準生產流程
 • 生產成本控制

Formulate production and diverse operational goals, leading the team to accomplish these goals.
Manage and operate manufacturing, processes, equipment, quality, human resources, and procurement to align with company requirements.
Efficiently control production costs, ensure quality, improve efficiency, and reduce production costs.
Effectively manage the quality of suppliers and outsourcers, achieving schedule adherence and production yield control.
Plan and implement a quality management system.
Responsible for various production process improvement projects in the factory area, promoting proposals from relevant departments to increase production efficiency and reduce costs.
Execute tasks assigned by the CEO.

Xem chi tiết
2024/04/22
Doanh nghiệp nói chung | Chủ quản cơ bản
專案經理
 • Kiến trúc sư / Nhân viên thiết kế kiến trúc / vẽ hình
 • Văn phòng kiến trúc sư
 • 新北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 建築設計
 • 施工圖與裝配圖繪製
 • 土木建築工程圖判讀
 • 建築執照申請
 • 執行整合及控制案件進度
 • 分析建築法規
 • 建築施工圖
 • 執照圖繪製
 • 專案管理
 • 建築法規檢討
 • 建築圖識圖與繪圖

1.上市櫃建築集團指定配合之建築師事務所。
2.此職務為管理職有良好的未來發展。
3.此職務年薪可達一百三十萬以上-皆可談。

1.土木、營建、建築相關科系畢業
2.繪製規劃設計圖、施工圖與建照圖
3.根據設計項目與需要建材,決定建築時序。
4.工程建築案之服務契約土建監造相關工作執行
5.落實執行監造計畫及管理施工廠商
6.熟建築等相關法規,具規劃評估能力佳。

Xem chi tiết
Tổng 582 giao dịch, 97 trang