Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
4
0
16

Tìm người
9
11
0
0

Chức vụ
1
4
10
1
1
4
0
0
0
0

Ngành nghề
0
2
2
2
0
0
0
4
0
6
0
0
1
3
0

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

年薪前5%

年薪前5%

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn: 海外管理
2024/06/10
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
經營高階主管
 • Tổng Giám đốc / Phó tổng
 • Nhựa
 • 越南
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 高階管理
 • 營運績效管理
 • 經營策略規劃
 • 領導

1.執行海外廠區經營管理規劃.
2.擬定與執行年度生產計劃。 3.達成海外各項生產指標。 4.負責成型課管理工作。 5.處理生產異常,達成分公司營利目標。

Xem chi tiết
2024/06/08
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
廠區主管(越南)
 • Chủ quản nhà máy / Chủ quản sản xuất
 • Dệt may / in nhuộm
 • 越南
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 工廠生產管理能力
 • 生產廠務管理
 • 紡織成衣

1、負責生產管理、製程流程管控、人員管理以達成生產及營運目標
2、管理生產品質、持續生產製程效率優化與專案改善
3、落實工安及環安衛及廠務運作、溝通協調、執行與管理
4、具生產成本控制觀念
5、具備大型生產設備操作維護經驗

Xem chi tiết
2024/06/08
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
業務開發主管(越南)
 • Tiêu thụ nội địa
 • Thiết bị / Máy móc / Dụng cụ
 • 越南
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 市場開拓
 • 業績與管理報表撰寫
 • 業績目標分配與績效達成
 • 開發新客戶

設備租賃獨家代理商

1. 針對越南市場開拓與規劃業務發展策略
2. 負責領導業務團隊達成組織目標。
3. 業務團隊帶領與管理/人員訓練/績效目標制定與完成
4. 經營客戶並維繫關係
5. 跨部門協商以履行客戶訂單,達成客戶滿意度

Xem chi tiết
2024/06/01
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
PM主管
 • Chủ quản kế hoạch sản phẩm
 • Sản phẩm truyền thông mạng
 • 越南
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • PMP
 • NPI網通/系統專案
 • 智慧製造證書
 • 專案管理

集團公司

PM主管
課或理級
1. PM主管經驗。
2. 具備英語精通。
3. 具備工程背景、熟悉NPI流程者。
4. 大中華經驗者佳。
5.具備智慧製造證書者尤佳~

Xem chi tiết
2024/05/30
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp vừa
海外財會主管
 • Chủ quản kế toán
 • Thiết bị y tế
 • 越南
 • NTD 1,500,000~2,000,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 編制財務報告
 • 覆核
 • 稅務業務處理
 • 資金管理
 • 資金調度
 • 公司財務
 • 會計核算和帳務處理
 • 財務報表分析

公司是一家具全球視野整合型健康事業公司,以社會責任為核心價值,立足台灣放遠世界。
商品通過研發、生產、銷售一條龍作業,致力於提供高品質產品和服務,並不斷追求創新和改進,以滿足客戶的需求。同時,注重透明、誠信和負責任的經營,並積極參與社會活動,為社會做出貢獻。

1. 各項會計作業、傳票、成本分攤結轉流程覆核。
2. 督導會計結帳事宜,編制/控管預算及預算進行差異分析。
3. 回報會計資訊/財務報給總公司。
4. 財務資金控管及調度。
5. 溝通協調與總公司相關事宜。

Xem chi tiết
2024/05/25
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
廠長
 • Chủ quản sản xuất /
 • Áo may sẵn / vải
 • 越南
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 精益生產
 • 品質管理系統
 • 紡織成衣
 • 成衣生產
 • 生產計劃
 • 廠務管理

海外工廠廠務管理

Xem chi tiết
Tổng 20 giao dịch, 4 trang