Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
19
3
19

Tìm người
7
27
7
0

Chức vụ
6
6
16
1
2
13
0
0
0
0

Ngành nghề
1
7
6
3
1
1
0
3
3
5
1
0
0
10
0

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

海外管理

海外管理

優質R&D

優質R&D

百萬年薪

百萬年薪

Hạng mục của bạn: 海外管理
2022/05/16
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
生產管理主管
 • Chủ quản nhà máy
 • Tiêu dùng / Giải trí
 • 東南亞
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 鞋業製造
 • 生產成本控制
 • 達成產能及出貨目標
 • 生產排程

可與國際品牌客戶應對,公司福利佳

1.確保生產效率及效能
2.維持生產量能及品質
3.工廠人員監督及管理
4.生產成本控管
5.工廠儲備主管人才培訓
6.訂定並執行生產策略及目標
7.跨部門工作協調
8.處理並完成客戶需求

Xem chi tiết
2022/05/13
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp vừa
電動車制程規劃主管
 • Kỹ sư kỹ thuật sản xuất / dây chuyền sản xuất
 • Sản phẩm liên quan máy tính
 • 泰國
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 車用相關經驗

EMS 廠指標性集團

1.車廠建置規劃
2.車型導入量產銜接
3.生產良率及效率提升

Xem chi tiết
2022/05/13
Doanh nghiệp ngoại thương | Chủ quản cơ bản
Senior Mechanical Design Engineer
 • Kỹ sư kết cấu
 • Màn hình truyền thông
 • 歐洲國家
 • NTD 2,000,000~2,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 機構設計

Translate user requirements into mechanical designs
As part of cross-functional development teams, you will collaborate with R&D partners, industrial designers, hardware engineers, project managers, etc. to mature new products. You will be responsible for the technical solutions and proof of concept during the early design stages, covering all aspects of the mechanical development. You will follow from initial ideation to final launch in most of the projects.

More specifically, you will:

Lead the mechanical design work. Guide, support and supervise the engineers in the mechanical team and be the first interface to other project members in day to day work.

In order to succeed in this the Mechanical design lead should:

• Design new products in 3D in CAD with respect to design details, usability, materials, manufacturing requirements, etc.
• Drive function planning in accordance with frame plan. And drive function deliverables accordingly.
• Align cros

Xem chi tiết
2022/05/12
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
海外事業群高階主管
 • Chủ quản kinh doanh
 • Thiết kế lập trình bán hàng
 • 菲律賓
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 營建工程
 • 土地開發整合
 • 經營管理
 • 營運

海外事業群高階主管

1.海外事業群管理,包括休閒產業、物業管理等。
2.與當地政府、民間團體保持良好關係。
3.管理人數:台籍100人內,當地員工約1000人。

Xem chi tiết
2022/05/11
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp vừa
人資主管
 • Nhân sự / Quản lý / Quản trị
 • Màn hình truyền thông
 • 亞洲其他
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • HRD
 • C&B

1. 設計和實施人力資源計畫和戰略,確保公司運營的人員需求得到充分和及時的滿足。為組織人員控制和新招聘提供指導;
2. 定期監督和審查公司既定的人力資源政策,確保其實際應用,以適應不斷變化的業務需求。為管理層提供有關當地勞動法規變更的諮詢;
3. 確定並分析個人和團隊的需求,促進學習型組織的發展

Xem chi tiết
2022/05/09
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
營建主管
 • Công trình xây dựng dân dụng
 • Hóa dầu / vật liệu kim loại
 • 美中地區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 協調
 • 土木工程施工與監造

1. 具海外發展機會

1.專案、時間表及實施項目的規劃以及執行
2.監督材料、工具與設備的送達與使用,以及建設品質、勞工生產力與安全
3.協調並監督建設程序確定專案準時完成且控制在預算內
4.美國建廠專案時程管控。

Xem chi tiết
Tổng 41 giao dịch, 7 trang