Giúp bạn tìm sàn nghề riêng, mở ra cuộc sống và ngành nghề mới cho bạn

Giải thích dịch vụ nhân tài
Cung cấp cho Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt dịch vụ chuyển đổi chức vụ, chúng tôi kết hợp đội ngũ cố vấn thâm niên trên 10 năm và kênh môi giới chức vụ toàn diện, dưới tiền đề bảo mật quyền riêng tư, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt nhất cho bạn. Còn thông qua dịch vụ tuyển dụng kiểu cố vấn chuyên nghiệp, hỗ trợ bạn chuyển đổi chức vụ thành công, gây dựng đỉnh cao tiếp theo của sự nghiệp.
Quy trình dịch vụ
Người tìm việc - Quy trình dịch vụ - Step1

1.Chủ động đăng ký vị trí tuyển dụng 104 HeadHunter Chủ động đăng ký vị trí tuyển dụng 104 HeadHunter

Chọn vị trí tuyển dụng phù hợp trên trang web 104 HeadHunter và chủ động đăng ký

Người tìm việc - Quy trình dịch vụ - Step2

2.Cố vấn chuyên nghiệp đánh giá giới thiệu cho bạn Cố vấn chuyên nghiệp đánh giá giới thiệu cho bạn

Cố vấn thẩm hạch dữ liệu ứng viên, tiến hành dịch vụ giới thiệu phù hợp với ứng viên

Người tìm việc - Quy trình dịch vụ - Step3

3.Hỗ trợ tiến hành phỏng vấn với doanh nghiệp Hỗ trợ tiến hành phỏng vấn với doanh nghiệp

Sắp xếp doanh nghiệp phỏng vấn ứng viên, và trao đổi vấn đề tiền lương.

Người tìm việc - Quy trình dịch vụ - Step4

4.Xác nhận Thư đồng ý tuyển dụng Xác nhận Thư đồng ý tuyển dụng

Sau khi doanh nghiệp xác nhận tuyển dụng, hỗ trợ xử lý Thư đồng ý tuyển dụng ứng viên

Dịch vụ chuyên nghiệp
Người tìm việc - Dịch vụ chuyên nghiệp

Hoàn thành và bảo mật thông tin lý lịch của bạn

Đảm bảo quyền riêng tư về chuyển đổi chức vụ và an toàn thông tin lý lịch của bạn, khi được ứng viên đồng ý mới giao Thư giới thiệu cho doanh nghiệp.

Nắm bắt vị trí tuyển dụng chất lượng quan trọng

Hồ sơ ủy quyền tuyển dụng của các ngành nghề, nhắm vào vị trí cấp vừa và cao cũng như chất lượng chủ chốt.

Đội ngũ cố vấn thâm niên và chuyên nghiệp

Cố vấn thâm niên trên 10 năm cung cấp cho bạn dịch vụ môi giới và kiến nghị nghề nghiệp chuyên nghiệp nhất.

Cung cấp vị trí tuyển dụng chất lượng đa dạng, giúp bạn tìm thấy sân khấu phù hợp với mình