Legal Project Manager

Chủ quản pháp lý / Kỹ sư bán dẫn
Bán dẫn
歐洲國家
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp chứng khoán | Chủ quản cơ bản 2024/05/01

Legal Project Manager

Chủ quản pháp lý / Kỹ sư bán dẫn
Bán dẫn
歐洲國家
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

律師資格法律事務爭議處理法律文件

Ưu thế tuyển dụng

知名半導體產商

Phạm vi công việc

1.熟悉國際法規遵循
2.熟悉中英文合約審閱
3.有國內外爭訟管理
4.有律師資格
5.熟英美法和智慧財產權法,具涉外爭訟經驗

Nhân tài lý tưởng

具律師資格

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Pháp luật
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:IB01007329

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự