IT CRM Salesforce 系統分析主任/專案經理

Phần mềm & thông tin
Sản phẩm liên quan máy tính
中和區‧永和區
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa 2024/05/13

IT CRM Salesforce 系統分析主任/專案經理

Phần mềm & thông tin
Sản phẩm liên quan máy tính
中和區‧永和區
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

salesforce

Ưu thế tuyển dụng

國際大廠褔利佳

Phạm vi công việc

系統分析開發維護

Nhân tài lý tưởng

1. 大學或研究所畢業。
2. 英文精通。
3.
(1) 5年以上Salesforce 開發及部署經驗, 熟Sales Cloud或Service Cloud 應用
(2) Salesforce平台所有配置及開發技術及使用限制要求, 如Apex, SOQL, LWC…,
(3) 依需求, 提供建議可行解決方案, 與團隊協作, 適當分配任務, 達成設定目標
(4) 具良好英文溝通需求及解決方案
(5) 支持Salesforce平台維運, 解決系統突發問題

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:哺乳室,週休二日,家庭照顧假,勞保,健保,陪產假,產假,特別休假,育嬰留停,女性生理假,勞退提撥金,安胎假,產檢假,就業保險,防疫照顧假,員工體檢,職災保險
Phúc lợi:年終獎金,三節獎金/禮品,交通車,咖啡吧,社團補助,停車費補助,員工教育獎助學金,旅遊補助,國內旅遊,社團活動,免費下午茶,伙食津貼,員工團體保險

Mã số hồ sơ:FG00008837

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự