MIS主管

Phần mềm & thông tin
Linh kiện ô tô, xe máy
桃園市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2024/06/10

MIS主管

Phần mềm & thông tin
Linh kiện ô tô, xe máy
桃園市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

CIMSAPMES

Ưu thế tuyển dụng

車用相關產業

Phạm vi công việc

熟悉SAP, MES, CIM
熟悉制造企業生產流程
良好邏輯思維能力、溝通能力、團隊合作及敬業精神

Nhân tài lý tưởng

熟悉SAP, MES, CIM 5年以上相關或主管資歷

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Không giới hạn
Số năm:3 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Vừa Nói/Vừa Đọc/Vừa Viết/Vừa
Trách nhiệm:5-8 người trở xuống
Công tác xa:Cần đi công tác xa/xuất ngoại, 1 năm thời gian tích lũy không nhất định.

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FG00002610

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự