Khách hàng hiện diện, thể hiện hiệu quả tuyển dụng vượt trội!

Ví dụ thực tế
104 HeadHunter là đội ngũ cố vấn chuyên sâu vào thị trường nguồn nhân sự lâu dài, đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp có kinh nghệm trên 10 năm, khách hàng được phục vụ thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh đa dạng, và hỗ trợ thành công tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt. Khách hàng hiện diện cùng chứng kiến dịch vụ tuyển dụng chính xác và chuyên nghiệp của 104 HeadHunter, tìm thấy ứng viên phù hợp hiệu quả, nâng cao hiệu suất kinh doanh của khách hàng!
抓緊台灣產業領先契機,大量招募中高階人才,建立海外台企經營團隊 抓緊台灣產業領先契機,大量招募中高階人才,建立海外台企經營團隊

許多台商因看準海外市場在某個新興產業上的發展規模與機會,而在海外成立企業,並進行新興商品的開發布局,為的就是在一片藍海中搶得先機。但其中困難的不僅是產品與商模的建立,更重要的是人才的布局。因為新興市場即代表著當地尚缺乏相關產業的專業人才,若台灣本身即具有產業的優勢,則透過獵才顧問招募台灣人才至海外組建經營團隊,便是最有效的人才布局方式!

Tìm kiếm nhân tài chất lượng nhanh chóng và chính xác