procurement manager

Chủ mua hàng
Tiêu dùng / Giải trí
越南
NTD 1,500,000~2,000,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa 2024/05/01

procurement manager

Chủ mua hàng
Tiêu dùng / Giải trí
越南
NTD 1,500,000~2,000,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương

Năng lực chính

議價生產計畫成本分析專案採購管理採購談判與議價技巧供應商評鑑與開發供應商資料管理維護

Ưu thế tuyển dụng

國際知名鞋廠,不斷拓增產線,獲得大品牌客戶肯定,具有多趟來回機票與返台假,邀請熱愛鞋業的好手加入!

Phạm vi công việc

1. 做過大型運動鞋 相關採購3年以上經驗 ,應對大型品牌端經驗Nike/adidas 尤佳
2. 熟悉鞋底+鞋面+全鞋的採購流程
3. 具有3年以上的管理經驗,並有跨部門溝通力
4. 需有中等以上英文能力
5. 管理越南多廠採購,直接對高層

Nhân tài lý tưởng

1. 做過大型運動鞋 相關採購3年以上經驗 ,應對大型品牌端經驗Nike/adidas 尤佳
2. 熟悉鞋底+鞋面+全鞋的採購流程
3. 具有3年以上的管理經驗,並有跨部門溝通力
4. 需有中等以上英文能力
5. 管理越南多廠採購,直接對高層

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:13 người trở lên
Công tác xa:Cần đi xuất ngoại, 1 năm thời gian tích lũy không nhất định.

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:EC02009868

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự