ESG專案主管

Sản xuất quản lý vật liệu
Bảng mạch in
桃園市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa 2024/05/12

ESG專案主管

Sản xuất quản lý vật liệu
Bảng mạch in
桃園市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

專案管理

Phạm vi công việc

1.推動公司ESG策略與專案之執行、管理、問題追蹤及解決。
2.執行公司能源盤查、參與外部評比,追蹤節能減碳等成效評估。
3.分析永續發展趨勢及相關法規變動。
4.主導ESG永續報告書編輯。
5.可配合公司出差

Nhân tài lý tưởng

具ESG相關專案經驗

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Vừa Nói/Vừa Đọc/Vừa Viết/Vừa
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Cần đi công tác xa, 1 năm thời gian tích lũy không nhất định.

Phúc lợi

Pháp định:勞保,健保,陪產假,產假,特別休假,育嬰留停,女性生理假,勞退提撥金,產檢假,就業保險,員工體檢,職災保險
Phúc lợi:員工紅利,員工認股,年終獎金,三節獎金/禮品,員工宿舍,交通車,員工餐廳,醫務室,生活工作諮詢,員工進修補助,旅遊補助,外語學習補助,部門聚餐,員工團體保險

Mã số hồ sơ:E000009949

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự