Khách hàng hiện diện, thể hiện hiệu quả tuyển dụng vượt trội!

Ví dụ thực tế
104 HeadHunter là đội ngũ cố vấn chuyên sâu vào thị trường nguồn nhân sự lâu dài, đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp có kinh nghệm trên 10 năm, khách hàng được phục vụ thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh đa dạng, và hỗ trợ thành công tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt. Khách hàng hiện diện cùng chứng kiến dịch vụ tuyển dụng chính xác và chuyên nghiệp của 104 HeadHunter, tìm thấy ứng viên phù hợp hiệu quả, nâng cao hiệu suất kinh doanh của khách hàng!
精準識才、突破用人框架,東南亞跨域轉職也能為企業及人選創造雙贏! 精準識才、突破用人框架,東南亞跨域轉職也能為企業及人選創造雙贏!

東南亞市場的發展潛力與競爭力日益增強,吸引了許多台灣企業前往布局。然而,要在當地找到合適的外派人才,卻不是一件容易的事。104獵才顧問憑藉其豐富的海外招募經驗,成功協助一位生管專業的人選,轉換領域並前往越南擔任行政主管職務,為企業與人才創造雙贏的局面。

Tìm kiếm nhân tài chất lượng nhanh chóng và chính xác