Khách hàng hiện diện, thể hiện hiệu quả tuyển dụng vượt trội!

Ví dụ thực tế
104 HeadHunter là đội ngũ cố vấn chuyên sâu vào thị trường nguồn nhân sự lâu dài, đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp có kinh nghệm trên 10 năm, khách hàng được phục vụ thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh đa dạng, và hỗ trợ thành công tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt. Khách hàng hiện diện cùng chứng kiến dịch vụ tuyển dụng chính xác và chuyên nghiệp của 104 HeadHunter, tìm thấy ứng viên phù hợp hiệu quả, nâng cao hiệu suất kinh doanh của khách hàng!
充分掌握台灣人才市場動態,帶領外商成功落地招募在地負責人! 充分掌握台灣人才市場動態,帶領外商成功落地招募在地負責人!

當跨國企業正式進軍新市場前,首要面對的便是在地人才布局的挑戰。但對於一個全新的人才市場生態,小從文化習慣,大至法規制度,必定會與企業自身國家的標準與樣態有著極大的差異,為讓企業能盡速完成人才布局,與在地資深且專業的獵才顧問合作,便是企業首選。

Tìm kiếm nhân tài chất lượng nhanh chóng và chính xác