Khách hàng hiện diện, thể hiện hiệu quả tuyển dụng vượt trội!

Ví dụ thực tế
104 HeadHunter là đội ngũ cố vấn chuyên sâu vào thị trường nguồn nhân sự lâu dài, đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp có kinh nghệm trên 10 năm, khách hàng được phục vụ thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh đa dạng, và hỗ trợ thành công tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt. Khách hàng hiện diện cùng chứng kiến dịch vụ tuyển dụng chính xác và chuyên nghiệp của 104 HeadHunter, tìm thấy ứng viên phù hợp hiệu quả, nâng cao hiệu suất kinh doanh của khách hàng!
相信專業、重視人才,104獵才顧問給予企業超越期待的招募成效 相信專業、重視人才,104獵才顧問給予企業超越期待的招募成效

企業對顧問的信任與授權,以及看重人才的態度,能讓顧問更有信心的向人選推薦企業,並且對企業提出的每個人選需求,都能充滿幹勁地為企業找到超乎期待的優質人才,為彼此創造良好的獵才合作經驗,以及建立更長遠的合作關係!

Tìm kiếm nhân tài chất lượng nhanh chóng và chính xác