Khách hàng hiện diện, thể hiện hiệu quả tuyển dụng vượt trội!

Ví dụ thực tế
104 HeadHunter là đội ngũ cố vấn chuyên sâu vào thị trường nguồn nhân sự lâu dài, đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp có kinh nghệm trên 10 năm, khách hàng được phục vụ thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh đa dạng, và hỗ trợ thành công tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt. Khách hàng hiện diện cùng chứng kiến dịch vụ tuyển dụng chính xác và chuyên nghiệp của 104 HeadHunter, tìm thấy ứng viên phù hợp hiệu quả, nâng cao hiệu suất kinh doanh của khách hàng!
獵才顧問展現專業,精準推薦最佳人選 獵才顧問展現專業,精準推薦最佳人選

A車用電子公司創立於2013年主要從事車用電子、車用多媒體整合應用方案,憑藉掌握自有核心技術與深耕車用電子產品開發多年經驗,知道唯有發展品牌才是企業永續經營的不變法則。為順利擴展品牌,首要之務就是找尋通路業務人才「通路業務經理」。公司深知需具備車用電子開發、語文能力、海外參展通路的專業人才取得不易,加上需快速佈局海外市場,因此透過104獵才顧問的服務,在短短一個月內,就推薦出符合該企業需求條件的優秀人選,並面談錄取。

Tìm kiếm nhân tài chất lượng nhanh chóng và chính xác