Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
18
2
72

Tìm người
18
34
7
33

Chức vụ
39
17
16
7
3
8
4
1
0
0

Ngành nghề
0
0
0
92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

年薪前5%

年薪前5%

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn: 半導體專區
2024/04/19
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
演算法工程師
 • Phần mềm & thông tin
 • Thiết kế IC
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • Matlab

★優於勞基法給假制度
☆特休10天(含)以上,按到離職依比例享有年假。
☆每年享有三天給薪病假。
★婚喪喜慶津貼。
★年度免費醫療體檢。
★慶祝你生日的歡樂慶生活動。
★不定期讓你吃飽飽的聚餐。
★中秋年終獎金
★年度旅遊補助旅遊活動。
★新辦公環境及尊重人性的工作氛圍。
★彈性上下班時間,不用跑百米趕著上班。
我們重視團隊氛圍,扁平式組織無障礙溝通,歡迎加入我們的團隊,共創美好的未來!!

1.開發通訊演算法
•3GPP 4G/5G
•無線上網
•藍牙
•其他的
2、研究相關規範
3、學習訊號處理技術文檔
4、Matlab環境下開發
5、熟 Matlab
6、3GPP/LTE/5G相關規範
7. WiFi或其他無線協議
8.數位訊號處理
9.具備良好的溝通能力、團隊合作精神、責任感

Xem chi tiết
2024/04/19
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
FPGA 硬體設計工程師
 • Khai thác phần cứng
 • Thiết kế IC
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 3GPP
 • Verilog
 • FPGA

★優於勞基法給假制度:
☆特休10天(含)以上,按到離職依比例享有年假。
☆每年享有三天給薪病假。
★婚喪喜慶津貼。
★年度免費醫療體檢。
★慶祝你生日的歡樂慶生活動。
★不定期讓你吃飽飽的聚餐。
★中秋/年終獎金,讓你收到會很開心。
★年度旅遊補助或旅遊活動。
★新穎辦公環境及尊重人性的工作氛圍。
★彈性上下班時間,不用跑百米趕著上班。

1.開發FPGA硬體
•3GPP 4G/5G物理層
•其他通訊測試儀
2、為上層提供清晰的接口
3.研究相關規範
4.verilog語言開發
5.使用Matlab進行驗證
6.使用Xilinx Vitis工具進行FPGA實現
7、熟Matlab
8、3GPP/LTE/5G相關規範
9、Verilog
10、賽靈思Vitis
11、具備良好的溝通能力、團隊合作精神、責任感

Xem chi tiết
2024/04/19
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
日文業務專案主管
 • Bán hàng và dịch vụ khách hàng
 • Bán dẫn
 • 日本
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 拓展市場
 • 國外業務開發

1.需頻繁出差日本
2.開發日本當地客戶與維繫客戶關係
3.熟悉半導體相關產業

Xem chi tiết
2024/04/19
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
生產製造相關主管
 • Sản xuất quản lý vật liệu
 • Bán dẫn
 • 新竹縣市全區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 產銷協調
 • 生產計劃
 • 生產排程

熟悉生產單位管理或熟悉生管作業流程管理

Xem chi tiết
2024/04/19
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
法務經理
 • Chủ quản pháp lý
 • Bán dẫn / Điện tử
 • 板橋區
 • NTD 1,250,000~1,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 風險管理
 • 案件處理
 • 英文合約審閱
 • 合約草擬
 • 智慧財產
 • 高考律師
 • 追蹤及審閱合約流程
 • 法律事務

知名科技廠,公司不斷在擴張,營運情況穩健發展,內部制度與升遷完善。

1.跨國合約審閱、協商相關作業
2.智慧財產權管理
3.預防與處理爭議案件

Xem chi tiết
2024/04/18
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp vừa
Special Assistant to CIO / 資訊長特助
 • Phần mềm & thông tin
 • Thành phần điện tử
 • 中和區‧永和區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 資安規劃
 • VMWare ESXi
 • DNS
 • vmware
 • CCNA
 • VPN
 • MCSE
 • 資訊安全管理
 • 網路安全架構分析與設計
 • 網路設備設定安裝
 • 系統架構規劃與維護
 • 網管
 • 電腦設備裝配
 • 機房管理
 • MIS
 • 網路系統配置
 • 資料庫系統管理維護
 • 資訊設備環境設定
 • 資訊設備操作檢修
 • 安裝與維護網路安全系統
 • 規劃與管理防火牆
 • 資料備份與復原
 • 伺服器網站管理維護

上巿櫃公司褔利佳

1. Location: Station in Taipei and travel to other sites as needed
2. Responsibility - assist CIO to
• managing IT staff and developing department goals;
• developing and overseeing the IT budget;
• planning, deploying and maintaining IT systems and operations;
• managing the organization's software development needs
• developing IT policies, procedures and best practices
• staying updated on IT trends and emerging technologies;
• developing and enforcing IT best practices across the organization;
• ensuring IT strategies and processes support company-wide goals;
• overseeing relationships with vendors, contractors and service providers.
• Supervise the networks and computer systems in the company to ensure optimal performance.
• Plan and direct the implementation of new IT systems.
• Provide leadership to IT specialists and other staff within the company.
• Create and adapt technological platforms to improve the client experience.
• Trouble

Xem chi tiết
Tổng 92 giao dịch, 16 trang