Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
26
8
52

Tìm người
33
27
9
17

Chức vụ
33
16
9
10
4
16
2
0
0
3

Ngành nghề
2
8
5
29
1
6
2
8
4
5
5
0
2
9
0

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

百萬年薪

百萬年薪

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn: 百萬年薪
2024/03/01
Doanh nghiệp chứng khoán | Chủ quản cơ bản
Legal Project Manager
 • Chủ quản pháp lý / Kỹ sư bán dẫn
 • Bán dẫn
 • 歐洲國家
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 律師資格
 • 法律事務
 • 爭議處理
 • 法律文件

知名半導體產商

1.熟悉國際法規遵循
2.熟悉中英文合約審閱
3.有國內外爭訟管理
4.有律師資格
5.熟英美法和智慧財產權法,具涉外爭訟經驗

Xem chi tiết
2024/02/29
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
總工程師
 • Công trình xây dựng dân dụng
 • Xây dựng / Bất động sản
 • 台中市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 建築工地物料管理
 • 工地工程稽核與驗收
 • 工程協調與問題處理
 • 土木工程調查規劃與設計
 • 控制工程
 • 工程管理-品質管理
 • 工地主任證照
 • 土木工程施工與監造

1.1.負責分項工程現場指揮。
2. 負責分包商施工之監督與評估。
3. 依據施工圖進行工程檢討與審查。
4. 控管施工進度與品質。
5. 執行分項工程及安全衛生自主檢查。
6. 負責進場物料的驗收、檢驗與堆置管理。
7. 協調工程事務與勞務。

Xem chi tiết
2024/02/29
Doanh nghiệp nói chung | Chủ quản cơ bản
駐中南美洲財務主管
 • Quản lý tài chính
 • Đồ gia dụng
 • 中南美國家
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 帳務查核與會計稽查
 • 編制財務報告
 • 稅務規劃與稅報╱納稅事項
 • 會計核算和帳務處理

督導、審核各項財務會計作業,並提出各項財務、稅務、投資、融資決策之建議。
1.規劃及檢討公司會計作業流程,並覆核各項會計作業,以符合財會及稅務之規定。
2.定期核閱財務報表,並針對異常項目進行分析檢討。
3.解決並督導關係企業帳務處理及覆核其財務報表。
4.檢討每月各營運單位之營運結果、預算執行績效報告。
5.提供並分析其他管理決策所需之管理會計資訊。
6.覆核並督導編製關係企業三書表,以因應法令要求。
7.按期向經營階層提出經會計師簽證之查核報告及年報等報告書。
8.覆核定期及不定期公告與向主管機關申報之各項資訊。
9.決議與覆核各項資金調度作業之執行。
10.依據公司營運與資金需求狀況,擬定各項籌資方案。
11.運用資本市場各項工具來降低公司營運資金成本,並藉此提升員工向心力及股東權益價值。
12.覆核公司各項稅務申報及問題處理。
13.覆核並督導編製股東可扣抵稅額帳戶以因應股東申報所得需求。
14.了解全球租稅規定與變化,藉以規劃公司整體稅務問題。
15.審核並彙總公司年度預算。
16.籌劃及執行公司年度股東會。
17.擬定公司成長之投資、合併、收購等策略方案之建議。
18.協助券商及會計師辦理公司上市櫃。
19.向投資人說明公司營運現況與未來發展。

Xem chi tiết
2024/02/29
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao
壓鑄工程開發協理 /壓鑄模具設計經理
 • Nhân viên kỹ thuật khuôn mẫu / Chủ quản sản xuất
 • Hóa dầu / vật liệu kim loại
 • 楊梅‧新屋‧觀音
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 試模
 • 製程優化
 • 打樣
 • 模具設計
 • 模具開發
 • 模具修改
 • 修模
 • 壓鑄

1.上市集團、跨國企業,有良好的未來發展空間。
2.上市集團福利待遇佳。

1.製程開發方案規劃及進度管理
2.壓鑄模具、設計、與保證設變的模修方案規劃與執行
3.新產品問題點檢討改善及跟進
4.生產壓鑄模具校正與試模
5.生產用夾治具設計
6.產品規定要求之設計可行性評估

Xem chi tiết
2024/02/28
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
新材料事業處製程主管
 • Công trình và nghiên cứu phát triển
 • Thành phần điện tử
 • 新竹縣市全區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 產品良率
 • 導入量產
 • 參數調整
 • 製程

負責新材料(塗佈類產品,包含背膠銅箔、半導體薄膜產品)事業處的生產及製造工程優化,包含:
1.了解Roll to Roll塗佈及貼合設備操作
2.規劃生產並協助線上異常分析、改善及排除。
3.製程改善與分析
4.建立產品生產作業標準及工作規範

Xem chi tiết
2024/02/28
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
副總
 • Công trình và nghiên cứu phát triển / Chủ quản sản xuất
 • Sản phẩm hệ thống máy tính
 • 桃園市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 產品生產
 • 廠區規劃
 • 標準作業流程規劃
 • 協助改善產品良率
 • 負責生產製程管制與調配
 • 產品品質
 • 人員管理
 • 改善設備問題及功能提昇
 • 工廠設備設計與改善
 • 生產計劃
 • 績效考核
 • 效率
 • 維持產線正常運轉並跟催生產進度
 • 達成產能及出貨目標
 • 製程
 • 生管
 • 工作監督
 • 建立標準生產流程
 • 生產排程

績優廠商

能力:
1.能指導研發團隊工作,精通項目管理;
2.對市場有敏銳度,能預判公司未來產品研發及銷售方向;
3.懂金屬件精密生產,可以帶領團隊實現成本控制及流程改善;
4.塑造公司組織氣氛及企業文化,以符合發展需要,引導各部門經營方向與公司營運目標方向一致。

Xem chi tiết
Tổng 86 giao dịch, 15 trang