Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
21
8
153

Tìm người
23
55
18
87

Chức vụ
183
2
2
0
2
1
1
0
0
0

Ngành nghề
8
8
11
51
27
6
4
19
3
7
23
0
2
14
0

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

年薪前5%

年薪前5%

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn: Chức vụ(1)
2024/06/13
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
研發主管
 • Chủ quản khai thác phần cứng
 • Vật tư y tế
 • 台中市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 帶領團隊
 • 新產品開發
 • 研發專案管理

1. 負責新產品設計、開發管理
2. 負責研發團隊管理
3. 負責團隊工作指導、審核
4. 研發流程規則優化
5. 跨部門業務溝通協調
6. 產品安規、測試要求、標準訂立
7. 支援工廠生產品質問題分析及解決

Xem chi tiết
2024/06/13
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
【資深網路工程師/網路工程師】
 • Kỹ sư quản lý mạng
 • Tích hợp mạng / thông tin
 • 新莊區‧五股區‧泰山區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • cisco
 • 網路架構
 • 網管
 • LINUX
 • 虛擬化
 • VMware虛擬化
 • 規劃與管理防火牆
 • vmware
 • 安裝與維護網路安全系統
 • cisco
 • 機房管理
 • 網路系統配置
 • CCNP
 • 防火牆管理
 • 防毒
 • Fortinet
 • cisco
 • CCNA
 • DNS
 • Firewall

*保14月
*近捷運站
*給假優於勞基法

* 網路架構設計,管理路由器
* DDOS防護設計
*網路維護
*機房設定

Xem chi tiết
2024/06/13
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
【混合雲服務-運維主管】
 • Kỹ sư quản lý mạng / Chủ quản MIS
 • Tích hợp mạng / thông tin
 • 新莊區‧五股區‧泰山區
 • NTD 1,000,000~1,250,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • Grafana
 • Zabbit
 • DDos防護
 • 資安
 • 機房管理
 • VMware vSphere
 • 網路維運
 • 虛擬化
 • VMware虛擬化
 • Fortigate
 • CCNP
 • 防火牆管理
 • 防毒
 • Fortinet
 • 網路架構
 • 網管
 • LINUX
 • Firewall
 • cisco

*近捷運站
*保14
*彈性上班工時
*休假優於勞基法

*負責公司產品日常運營管理、故障處理等工作
*管理維運人員,制定部門規範
*主導與其他部門的溝通、合作
*線上突發狀況問題排除
系統監控和維護
*整合線上狀況,規劃 SOP 文件,並依照 SOP 流程處理技術問題
*需配合值班

Xem chi tiết
2024/06/13
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
PM 專案經理
 • Giám đốc khai thác sản phẩm
 • Thiết bị / Máy móc / Dụng cụ
 • 台中市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 流利英文
 • 跨部門溝通能力
 • 新產品專案管理

1.負責新專案的開發與管理。
2.作為海外客戶需求的聯絡窗口。
3.控制並監督各專案進度,確保專案按計劃時間完成。
4.進行跨部門溝通協調,並與客戶保持聯絡以確保專案順利進行。

Xem chi tiết
2024/06/12
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
研發主管
 • Chủ quản khai thác phần cứng / Khai thác phần cứng / Công trình và nghiên cứu phát triển
 • Bộ nối kết
 • 新北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 產品開發

1.依公司發展策略,擬定電子零組件產品之短.中.長期之研發計畫。
2.領導並監督研發團隊完成新產品開發及現有產品精進任務。
3.帶領並管理研發團隊,執行開發及進度督導規劃、人力協調與進度掌控。
4.跨部門溝通及協調。

Xem chi tiết
2024/06/12
Doanh nghiệp chứng khoán | Nhân tài trọng tâm
研發工程師
 • Công trình và nghiên cứu phát triển
 • Thiết kế IC
 • 新竹市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • RTL Coding

工作穩定 公司發展好

影像演算法、數位RTL Coding

Xem chi tiết
Tổng 183 giao dịch, 31 trang