Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
30
6
141

Tìm người
27
48
17
86

Chức vụ
178
2
2
0
3
2
2
0
0
1

Ngành nghề
12
12
5
51
21
6
3
19
3
7
22
1
3
13
0

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

百萬年薪

百萬年薪

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn: Chức vụ(1)
2024/03/01
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
軟體工程師
 • Kỹ sư thiết kế phần mềm
 • Máy tính công nghiệp
 • 新北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 軟體開發

1. 利用MCU(Microchip, STC)開發電動推桿(DC馬達)相關產品
2. 具備UART/I2C/PWM/ADC等基本控制原理
3. 有下列相關經驗者佳:
a. 使用 CAN / LIN / RS485 通訊界面
b. CANOpen / J1939 / Modbus通訊協定
c. BLDC無刷馬達控制

Xem chi tiết
2024/03/01
Doanh nghiệp chứng khoán | Chủ quản cơ bản
Legal Project Manager
 • Chủ quản pháp lý / Kỹ sư bán dẫn
 • Bán dẫn
 • 歐洲國家
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 律師資格
 • 法律事務
 • 爭議處理
 • 法律文件

知名半導體產商

1.熟悉國際法規遵循
2.熟悉中英文合約審閱
3.有國內外爭訟管理
4.有律師資格
5.熟英美法和智慧財產權法,具涉外爭訟經驗

Xem chi tiết
2024/03/01
Doanh nghiệp chứng khoán | Nhân tài trọng tâm
類比硬體設計工程師
 • Kỹ sư phần cứng
 • Bán dẫn
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 類比電路設計

1.熟悉類比訊號分析及電路設計能力。
2.醫療產品或放大器產品相關開發經驗 ,
3.熟悉OPAMP, Filter, ADC/DAC,

Xem chi tiết
2024/03/01
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
Senior Analog circuit designer(台北)
 • Kỹ sư thiết kế IC / Kỹ sư bán dẫn
 • Bán dẫn
 • 新莊區‧五股區‧泰山區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 類比IC電路設計

Senior Analog circuit designer
1. Regulator, Pump, Bandgap Reference.
2. High speed I/O circuit design

Xem chi tiết
2024/03/01
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
IC design工程師(新竹)
 • Kỹ sư thiết kế IC / Kỹ sư bán dẫn
 • Bán dẫn
 • 新竹縣市全區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 數位晶片產品開發
 • 數位ic設計

1.standard CMOS-based DRAM circuit design
2.full chip level simulation & verification
3.working with layout and CAD team

Xem chi tiết
2024/03/01
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
演算法工程師
 • Kỹ sư thiết kế phần mềm
 • Sản phẩm hệ thống máy tính
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 演算法設計
 • C++

1. 2D/2.5D image detection algorithm development
2. 3D imaging algorithm development
3. Development of optical correction algorithm
4. Use GPU for performance optimization
5.有主管帶人經驗

Xem chi tiết
Tổng 178 giao dịch, 30 trang