Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
133
50
425

Tìm người
37
84
53
436

Chức vụ
610
7
6
5
6
1
2
3
0
0

Ngành nghề
29
61
36
135
156
16
48
35
8
23
28
0
4
21
10

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

海外管理

海外管理

優質R&D

優質R&D

百萬年薪

百萬年薪

Hạng mục của bạn: Chức vụ(1)
2022/05/16
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
韌體研發工程師
 • Kỹ sư thiết kế chương trình
 • Máy tính công nghiệp
 • 汐止區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • LINUX
 • C++

業界領導廠商之一,多元化產品發展

1. 應用硬件架構和系統設計知識,設計、開發、編碼和調試 BMC 固件
2. 調試和驗證固件設計、系統級調試和根本原因分析
3. 提供具有競爭力的編碼洞察力的高質量二進製文件

Xem chi tiết
2022/05/16
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
Ops Manager 網站雲端管理主管
 • Chủ quản MIS / Kỹ sư quản lý mạng
 • Mạng & thương mại điện tử
 • 台北市
 • NTD 1,080,000 trở lên Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • Gitlab
 • Grafana
 • Prometheus
 • MongoDB
 • nginx
 • Docker
 • LINUX
 • AWS

該公司目前上架系統為鎖定在歐洲與東南亞的人力銀行網站,屬於新創公司,目前該職缺仍有無限發展性
此職缺為完全在家工作,只需要固定用視訊跟國外CEO回報工作狀況即可,可在台灣自組團隊運作雲端系統,工作時間與內容都很彈性

海外網站管理者,由管理者自組網管團隊,在台建立雲端伺服器並帶領團隊夥伴。
維護管理雲端伺服器,確保網站正常運作,規劃防護入侵機制,與國外人員商討策略等工作

1.從頭開始組建運營團隊,管理里程碑並跟踪團隊預算。
2.為運營團隊成員提供領導,管理工作量與勞動力分配
3.監督部署、開發備份和安全/監控策略
4.用英語與海外開發和產品規劃團隊協作和協調項目完成度
5.用英語向高級管理和業務發展團隊匯報並與之協作
6.為運營帶來效率、生產力、能力和寧靜

**此職缺為在家工作,不需要進辦公室**

Xem chi tiết
2022/05/16
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
自動控制(電控)工程師
 • Kỹ sư điều khiển tự động
 • Thiết bị quang học
 • 龜山‧蘆竹‧大園
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 三菱PLC

多年大廠服務經驗

1.PLC程式設計、修改、維護等。
2.人機介面、設備功能驗證測試、設備試車等。
3.建立測試環境,分析測試資料並填寫測試報告。
4.裝機、重大機況會需要至客戶端服務。

Xem chi tiết
2022/05/16
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
機構工程師
 • Kỹ sư kết cấu
 • Thiết bị quang học
 • 龜山‧蘆竹‧大園
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • Inventor

大廠服務經驗

1. AOI設備機構設計與結構評估。(包含繪製圖面、材料測試及選用、包裝設計等)
2. 會Inventor軟體工具。

Xem chi tiết
2022/05/16
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
網路工程師
 • Kỹ sư hệ thông truyền thông
 • Dịch vụ viễn thống & truyền thông
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • cisco
 • CCNA
 • CCNP

以資訊網路、電信服務應用整合服務為主軸,提供客戶完整解決方案

協助客戶網路設備建置專案,提供相關諮詢服務

Xem chi tiết
2022/05/16
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
通訊系統工程師
 • Công trình và nghiên cứu phát triển
 • Màn hình truyền thông
 • 新竹市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • Verilog
 • VHDL
 • RTL Coding
 • FPGA

新竹的一間新創5G迷你基地台IC設計公司誠徵2位通訊系統工程師

從事通訊系統之開發、整合與規格訂立。
1.測試產品規格,並執行除錯及法規認證。
2.編寫程式、除錯、追蹤與修改程式碼以改善軟體執行效率。
3.設計通訊演算法,並進行擬真與實現。
4.評估相關零件模組規格。
5.執行系統分割或功能方塊劃分,並評估所需之系統資源。
6.配合軟、硬體工程師,提供客戶解決方案。

Xem chi tiết
Tổng 610 giao dịch, 102 trang