Khách hàng hiện diện, thể hiện hiệu quả tuyển dụng vượt trội!

Ví dụ thực tế
104 HeadHunter là đội ngũ cố vấn chuyên sâu vào thị trường nguồn nhân sự lâu dài, đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp có kinh nghệm trên 10 năm, khách hàng được phục vụ thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh đa dạng, và hỗ trợ thành công tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt. Khách hàng hiện diện cùng chứng kiến dịch vụ tuyển dụng chính xác và chuyên nghiệp của 104 HeadHunter, tìm thấy ứng viên phù hợp hiệu quả, nâng cao hiệu suất kinh doanh của khách hàng!
規模不大、非外商公司,該如何找到資深研發人才? 揭秘高階主管的「逆向推薦」招募法! 規模不大、非外商公司,該如何找到資深研發人才? 揭秘高階主管的「逆向推薦」招募法!

獵才運作模式十分多元,而對於獵才顧問而言,能促成企業與人才的合作是最高宗旨。由企業端提出獵才需求,再由顧問搜尋人才並推薦,是最常見的獵才操作模式。但如果是逆向操作,反向為人選尋找合適企業是否能有效媒合?104獵才顧問Sam便是擅長「逆向獵才」資深專業顧問!

Tìm kiếm nhân tài chất lượng nhanh chóng và chính xác