CNC 車床技師

Kỹ sư kỹ thuật sản xuất / dây chuyền sản xuất
Linh kiện ngũ kim
台中市
NTD 720,000 trở lên Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
Doanh nghiệp nói chung | Chủ quản cơ bản 2024/04/06

CNC 車床技師

Kỹ sư kỹ thuật sản xuất / dây chuyền sản xuất
Linh kiện ngũ kim
台中市
NTD 720,000 trở lên Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương

Năng lực chính

SolidWorksAutoCadCNC程式編修能力CNC加工機及相關機械操作

Ưu thế tuyển dụng

1.可8:00~17:00 準時上下班,週休二日免加班
2.中午供餐
3.另有提案奬金 (改善不良率or提升機台嫁動率)

Phạm vi công việc

1.負責2條產線CNC機台生產操作Star三菱系統走刀式機台,管理3名技師+6名作業員 (如也會使用凸輪式自動車床尤佳)
2.進行生產後首件檢測和測量2D尺寸 (會使用2D 量測儀器)
3.會使用AutoCAD或Solidworks 繪圖與轉圖檔給CNC車床機台。
4.協助生管與外包廠商技術溝通:與生管合作確保外包廠商生產品質。

Nhân tài lý tưởng

1.CNC 車床工作經驗4年以上
(使用Star三菱系統走刀式機台,如也會使用凸輪式自動車床尤佳)
2.會使用AutoCAD或Solidworks 繪圖程式
3.有5~10人管理經驗
4.具備良好溝通協調能力

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:4 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:9-12 người trở xuống
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:EA04009752

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự