PCB工程

Kỹ sư kỹ thuật sản xuất / dây chuyền sản xuất
Bảng mạch in
馬來西亞
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa 2024/03/22

PCB工程

Kỹ sư kỹ thuật sản xuất / dây chuyền sản xuất
Bảng mạch in
馬來西亞
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

製前設計導入量產

Ưu thế tuyển dụng

薪資福利可談

Phạm vi công việc

協助PCB工程技術
導入新品、
改善製程

Nhân tài lý tưởng

具備中等英文能力、PCB製程、工程經驗

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Vừa Nói/Vừa Đọc/Vừa Viết/Vừa
Trách nhiệm:Chưa chắc chắn
Công tác xa:Cần đi xuất ngoại, 1 năm thời gian tích lũy không nhất định.

Phúc lợi

Pháp định:勞保,健保,特別休假,勞退提撥金,就業保險,員工體檢,職災保險
Phúc lợi:員工紅利,員工認股,年終獎金,三節獎金/禮品,員工宿舍,交通車,員工餐廳,結婚禮金,生育津貼,子女教育獎助學金,旅遊補助,住院慰問金,員工團體保險

Mã số hồ sơ:EA04008001

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự