VMware Presales

Nghiệp vụ khác
Thiết kế lập trình bán hàng
新北市
NTD 1,000,000~1,250,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2024/05/18

VMware Presales

Nghiệp vụ khác
Thiết kế lập trình bán hàng
新北市
NTD 1,000,000~1,250,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương

Năng lực chính

客戶拜訪售後服務產品售前pre-sale技術支援服務

Ưu thế tuyển dụng

*知名老牌SI公司
*平均14月
*客戶主要為百大企業

Phạm vi công việc

1. 負責IT專案整體架構規劃、協銷 (基礎環境系統/Server/Storage/虛擬化)
2. 熟悉IT架構與應用(Server )、Storage (HPE)、HCI (HPE)、VMware、Backup Solution…)
3. 協助專案規劃、製作簡報、建議書
4. 具備良好溝通協調能力,協助簡報專案規劃與效益
5.協助POC

Nhân tài lý tưởng

*工作經歷:3年以上
*學歷要求:專科、大學、碩士
*產品售前技術服務

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:3 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:DC00008907

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự