Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
93
24
459

Tìm người
118
183
71
204

Chức vụ
167
125
79
83
47
86
12
4
0
9

Ngành nghề
14
35
23
111
45
24
33
47
25
47
32
3
43
91
3

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

年薪前5%

年薪前5%

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn:
2024/04/13
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao
Sales Director (overseas market- Southeast Market)
 • Chủ quản kinh doanh
 • Thiết bị y tế
 • 台北市
 • NTD 1,500,000~2,000,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 規劃、組織、指導及協調組織內部行政作業
 • 帶領團隊
 • 策略分析
 • KPI
 • 業績目標達成
 • 經營策略規劃
 • 營運績效管理

全球性公司,成立已數十年,組織、教育訓練、升遷制度完善。

 Develop and execute brand strategies to penetrate and establish a strong brand presence in the market.
 Cultivate and maintain strong relationships with existing brand distributors. Understand brand distributor’s requirements and tailor solutions.
 Define sales strategies, set revenue targets, and develop actionable plans for achieving.
Continuously monitor and adjust strategies to align with changing market conditions and business goals.

Xem chi tiết
2024/04/13
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
研發部技術長 CTO
 • Chủ quản khai thác phần cứng / Chủ quản nghiên cứu phần mềm / Chủ quản nghiên cứu chương trình
 • Điện máy gia dụng
 • 台中市
 • NTD 2,500,000~3,000,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 軟體研發
 • 硬體工程技術開發
 • 團隊管理
 • 領導團隊

~企業將於2024興櫃,高薪邀請具經驗的研發主管~

-管理及帶領公司研發團隊.
-開發流程優化.
-維持技術持續發展.
-指導研發團隊,提升研發能力.

Xem chi tiết
2024/04/13
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp vừa
IT 主管
 • Chủ quản MIS
 • Thiết kế kiến trúc
 • 台北市
 • NTD 1,250,000~1,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 網路架構
 • 網路系統配置
 • 虛擬化VMware
 • vmware
 • 資安
 • Fortigate
 • 規劃與管理防火牆

知名企業,成立至今已有數十年,公司正朝轉型發展。

1.維持公司整體資訊系統架構運作效率、穩定度及服務品質
2.管理維運團隊與建立績效考評體系
3.辦公室硬體管理與優化
4.各項營運服務主管、儲存設備及網域管理維運,並排除問題。

Xem chi tiết
2024/04/12
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
數位電源韌體工程師
 • Kỹ sư thiết kế chương trình
 • Bộ cấp điện
 • 桃園市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • DSP
 • C語言
 • MCU
 • 韌體程式設計
 • 韌體開發

*知名電源大廠
*桃園市中心
*招攬優秀人才,可談年薪
*全新辦公室

1. 熟悉MCU/DSP在數位電源(Digital Power Supply)之設計。
2.熟悉TI-UCD & Microchip-dsPIC之應用。
3. 數位電源韌體開發經驗。
4.Server Redundant Digital Power韌體開發經驗。
5.熟悉I2C & PM-Bus & Intel CRPS之規格與設計。
6.熟悉PFC & Phase-Shift Full-Bridge & LLC電路架構之韌體控制。

Xem chi tiết
2024/04/12
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
電力供應業-電機工程師
 • Kỹ điện điện
 • Công trình điện lực
 • 台北市
 • NTD 1,000,000~1,250,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 機電設計
 • 配電
 • 機電系統
 • 電工圖識圖與繪圖
 • 配電裝修維護
 • 電動機及電氣相關知識

*信義區市中心 近象山捷運站 近101大樓
*優於勞基法

*參與新能源發電廠開發、建置和營運專案,包括風力發電、太陽能發電等。
*學習機會包括高壓電力系統、智慧型監控系統、遠距操作介面開發等。
*負責發電廠功能規劃、設計圖面製作,並進行施工品質監督。
*積極參與團隊合作,具備良好的溝通和協調能力,推動項目進展。
*具備認真、負責、態度佳、具責任感和願意學習的態度。
*該職位需要電機工程、電器工程或相關專業背景,並對再生能源發電行業充滿熱情。

Xem chi tiết
2024/04/12
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
財務部主管
 • Quản lý tài chính
 • Điều trị thuốc / y tế
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 管理報表編製
 • 財務預測
 • 資金規劃
 • 營業稅申報
 • 財務策略
 • 管理決策
 • 公司財務
 • 資金調度
 • 編制財務報告
 • 審核年度預算
 • 會計師查帳
 • 財務會計
 • 總帳
 • 分析管理會計資訊
 • 稅務規劃與稅報╱納稅事項
 • 所得稅結算申報
 • 帳務查核與會計稽查
 • 檢討公司會計
 • 編製帳務報表
 • 稅務
 • 稅務業務處理
 • 會計核算和帳務處理
 • 會計作業
 • 會計或審計專業知識
 • 財務報表分析
 • 覆核

1.檢核會計作業流程。
2.檢討每月營運結果、預算執行報告。
3.審核財務報表。
4.預算管理、稅務規劃。

Xem chi tiết
Tổng 576 giao dịch, 96 trang