Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
93
26
464

Tìm người
115
183
72
213

Chức vụ
174
128
77
84
46
85
12
4
0
8

Ngành nghề
14
37
25
110
53
27
32
47
24
47
34
3
42
85
3

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

年薪前5%

年薪前5%

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn:
2024/04/18
Doanh nghiệp chứng khoán | Nhân tài trọng tâm
電腦稽核人員
 • Nhân viên kiểm toán
 • Điện máy gia dụng
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • ISO 27001
 • CAATs
 • 電腦稽核師CISA
 • 查核
 • 稽核報告

1. 執行內稽內控各項循環稽核作業
2. 稽核公司內部各項作業流程,提出控制點及優化改善建議
3. 系統導入

Xem chi tiết
2024/04/18
Doanh nghiệp ngoại thương | Nhân tài trọng tâm
人資專員 /HRBP (儲備幹部)
 • Nhân sự / Quản lý / Quản trị / Chủ quản nhân sự
 • Xây dựng / Bất động sản
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 人員培訓、激勵、輔導與管理
 • 人資管理
 • 人資系統
 • 人力資源策略
 • 人力規劃控管
 • HRBP
 • 考勤管理
 • 薪資與績效獎酬辦法設計
 • 熟悉勞動法令
 • 員工關係
 • 績效與薪酬管理
 • 面試技巧
 • 執行日常招募業務
 • 勞工保險相關法規
 • 具備人力資源相關知識

1.日商,薪資福利待遇佳。
2.為儲備幹部,有良好的升遷發展機會。
3.不需出差。
4.上班地點: 捷運站旁兩百公尺之辦公大樓。

1.具備3年以上建築營造或空調水機電之人資招募相關經驗。
2.規劃與執行人員招募、甄選與任用,以解決公司的人力需求問題。
3.人力資源發展策略擬定與落實,執行選、育、用、留
4.配合公司建立績效管理與薪酬制度。
5.調解勞資爭議、處理員工資遣解雇等特殊人力資源相關議題。
6.具有良好溝通能力及跨部門協調能力。
7.定期提供人力資源與部門分析報表。

Xem chi tiết
2024/04/18
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
工地副主任/資深工程師
 • Chủ nhiệm công trường / Kỹ sư xây dựng / giám sát công trường
 • Xây dựng / Bất động sản
 • 台中市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 工程協調與問題處理
 • 工程施工監督管理

1. 工地現場管理
2. 負責工程進度管控
3. 負責施工品質督導
4. 負責現場工安維護
5. 負責管理/監督包商
6. 負責相關請款作業

Xem chi tiết
2024/04/18
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao
會計協理/會計經理
 • Chủ quản kế toán
 • Thiết bị / Máy móc / Dụng cụ
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 會計核算和帳務處理
 • 總帳
 • 公司財務
 • 財務報表製作
 • 會計或審計專業知識
 • 財務會計
 • 審核年度預算
 • 會計師查帳
 • 會計管理╱調查

1.上市櫃集團,薪資福利佳。
2.中、高階會計主管,有良好的未來發展機會。

1確保公司有效經營,及公開資訊之正確性
2處理公司稅務申報,並確保其正確及準時
3提供企業主管預算之編製與管理、績效評量、資產配置以及投資計畫
4進行公司財務分析、提供財部報表給股東、債權人、法律機關以稅務機關
5審核公司內部所有應收、應付相關事務
6閱讀公司的財務報表分析公司的價值
7分析企業的商品物價、銷售、成本、支出和稅率與該企業獲利能力的關係
8分析經營者的管理能力,負責預算編審與控管並提供各種融資、投資、合併、收購等財務策略之建議及分析
9推動與執行各項專案,並督導各部門專案執行進度

Xem chi tiết
2024/04/18
Doanh nghiệp nói chung | Chủ quản cơ bản
行銷經理/副理
 • Nhân viên bán hàng
 • Thực phẩm & đồ uống
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 社群媒體經營管理
 • 通路
 • 合作洽談
 • 產品企劃

1. 具市場敏銳度、執行市場與產品趨勢調查與報告資料分析。
2. 年度行銷計劃操作與執行計畫、行銷宣傳預算編製與控管。
3. 產品定位、預估目標市場與銷售目標狀況分析。
4. 新品上市推廣規劃、產品包裝設計。
5. 異業合作、網路活動、 實體活動之規劃與執行。
6.主管交辦事項。

Xem chi tiết
2024/04/18
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
連鎖餐飲品牌-央廚廠長
 • Chủ quản nhà máy
 • Tiêu dùng / Giải trí
 • 中壢區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 生產排程
 • 生產成本控制
 • 產線作業
 • 廠務管理

國際連鎖餐飲品牌~持續拓點中

1.負責中央廚房生產營運,達成營運目標並確保"品質"。
2.監督指導及管理作業現場,具備成本管理意識及經驗
3.指揮監督進料檢驗、制程檢驗、成品出廠檢驗、退貨處理等流程,確保生產至出貨全程,符合各項食品安全衛生標準(如: 政府法規及公司內部規範等...)
4.負責管理現場人員管理及物流配送
5.落實廠區衛生安全管理、教育訓練。
6.其他主管交辦事項

Xem chi tiết
Tổng 583 giao dịch, 98 trang