Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
89
32
504

Tìm người
109
197
88
231

Chức vụ
191
134
84
91
48
83
13
3
2
10

Ngành nghề
15
44
32
115
46
19
43
58
28
60
49
5
31
78
2

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

年薪前5%

年薪前5%

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn:
2024/07/24
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
HRBP
 • Chủ quản nhân sự / Nhân sự / Quản lý / Quản trị
 • Mỹ phẩm
 • 新莊區‧五股區‧泰山區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • HRBP
 • 專案溝通╱整合管理
 • 績效考核
 • 人員管理

1.公司跨部門溝通
2.員工關懷
3.績效考核制度建立
4.員工間人際關係和諧

Xem chi tiết
2024/07/24
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
品牌主管
 • Chủ quản kế hoạch sản phẩm
 • Dệt may / in nhuộm
 • 中壢區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 專案管理

制定行銷策略及各項產品推廣、促銷活動及廣告策略,並規劃市場情報系統及指導商品開發企劃,以協助達到銷售目標,並透過各種活動來提昇公司形象。
1.規劃和擬定行銷策略,以達成公司整體策略目標。
2.規劃和訂定產品市場定位,並尋找新的服務項目和市場,以增加公司的營運及顧客的成長。
3.規劃和制定銷售價格策略,以符合市場競爭性。
4.分析市場上產品競爭者狀況,並研擬因應策略,以確保既有之利潤和市場佔有率。
5.規劃和督導市場情報蒐集及市場調查計劃。
6.規劃和督導各項商品推廣、促銷活動,以增加銷售業績。
7.規劃和擬定廣告行銷計劃,並控制廣告之製作預算及費用。
8.規劃行銷政策,並配合各項公益贊助活動,提昇公司企業形象。

Xem chi tiết
2024/07/24
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
【日系代理商-業務專員】
 • Chủ quản tiêu thụ nội địa / Nhân viên tiêu thụ nội địa
 • Bán dẫn / Điện tử
 • 汐止區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 客訴案件處理
 • 客戶拜訪
 • 業務工作
 • 報價
 • 售後服務
 • 訂單處理
 • 業務推展
 • 業務接洽
 • 客戶資料更新維護
 • 帳款回收
 • 產品介紹及解說銷售
 • 定期拜訪客戶
 • 業績與管理報表撰寫
 • 銷售
 • 維繫穩定客戶關係
 • 拓展市場
 • 業績目標分配與績效達成
 • 開發潛在客戶

*優於勞基法
*交通便利 (位於汐止遠雄購物中心)
*油錢補助8000/月
*業績獎金

1. 主被動元件銷售
2. 開發及維護客戶

Xem chi tiết
2024/07/24
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
銷售高階主管
 • Chủ quản tiêu thụ hải ngoại
 • Bách hóa
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 拓展市場
 • 國外參展
 • 業務經驗
 • 業績目標分配與績效達成
 • 國外業務開發

負責計劃、指揮及協調有關國外業務推廣的部門活動、業務人員的日常管理,並開發國際市場,以提高市場佔有率。
1.負責開拓海外市場,尋找國外戰略合作夥伴。
2.根據國際市場變化適時調整銷售策略,以提高公司產品市場佔有率。
3.帶領國外業務人員達到預訂之業績目標,負責客戶維護及開發新客戶。
4.參加國際性展覽並規劃各項事宜。
5.掌握出貨狀況,並追蹤產品交期。
6.服務客戶並掌握客戶需求,建立長期夥伴關係。
7.進行巿場分析調查,並提出策略建議。
8.聯絡接待國外客戶。

Xem chi tiết
2024/07/23
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
專案主管
 • Chủ quản tiêu thụ hải ngoại
 • Truyền thông không dây
 • 新竹市
 • NTD 2,500,000~3,000,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 業務中高階主管

集團業務中高階主管

1.Wifi or 相機模組經驗
2.推廣電子零件給電腦系統業者或者美系Tier 1客戶。
3.代工廠能夠有效協調和管理代工廠資源
3.熟悉ODM /OEM

Xem chi tiết
2024/07/23
Doanh nghiệp nói chung | Chủ quản cơ bản
稽核主管
 • Chủ quản kiểm toán
 • Hóa dầu / vật liệu kim loại
 • 高雄市
 • NTD 1,250,000~1,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 申報內部稽核計劃
 • 作業流程規劃
 • 九大循環
 • IPO
 • 會計或審計專業知識
 • CIA
 • 呈核稽核報告
 • 內稽內控制度設計、執行、考核
 • 內部控制制度

醫療耗材產業
強強聯手已完成併購 (上市集團之子公司) 
高雄楠梓/樹谷/東南亞廠
營運亮眼,具競爭性產品,福利優。

1.依主管指示需協助IPO
2.跨三廠之稽核管理。高雄/台南/越南
3.協助向及集團總稽核部匯報。
4.漸進式建立打造子公司稽核團隊。

Xem chi tiết
Tổng 625 giao dịch, 105 trang