Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
48
14
235

Tìm người
118
179
0
0

Chức vụ
75
63
56
41
24
50
4
0
0
5

Ngành nghề
8
30
6
58
12
16
3
27
18
24
20
2
21
50
2

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

百萬年薪

百萬年薪

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn: Tìm người(2)
2024/03/01
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao
資訊工程處處長
 • Nhân sự / Quản lý / Quản trị
 • Bảng mạch in
 • 桃園市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • MES工廠執行系統規劃管理
 • MIS系統

1. Responsible for matters related to computerization of enterprise-wide operations (including factories, product PMs, system software, hardware, communications and information security control of each functional unit), and establish, implement, review, and improve various projects based on the company's operational needs and methods. The information system makes related operations gradually automated, systematic, transparent, and computerized, and establishes a unified information application platform for all factories with operating systems with the same functions throughout the enterprise, so that the entire enterprise's operation and management units can effectively manage in real time and improve quickly. Achieve corporate management strategies, plans, and goals, and become the most competitive supplier to customers and an enterprise trusted by society, the country, shareholders, and employees.
2. The (information) system design needs to cover the integration of the eight cycle

Xem chi tiết
2024/03/01
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
高階業務主管
 • Chủ quản tiêu thụ nội địa
 • Kinh doanh / Dịch vụ / Giải trí
 • 高雄市
 • NTD 1,000,000~1,250,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 產品特色分析介紹
 • 陌生拜訪
 • 工作任務╱業績項目分配
 • 通路
 • 市場開發
 • 銷售
 • 開發潛在客戶
 • 拓展市場
 • 產品介紹及解說銷售
 • 業務經驗
 • 客戶情報蒐集
 • 業績目標分配與績效達成
 • 業務或通路開發

1.高額銷售獎金分紅
2.代理銷售知名閥門品牌

1.負責開發與銷售閥門市場
2.開發與管理經銷商
3.帶領業務團隊完成業績目標
4.可接受遠端工作

Xem chi tiết
2024/03/01
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
業務高階主管
 • Nghiệp vụ khác / Tiêu thụ nội địa / Tiêu thụ nội địa
 • Kinh doanh / Dịch vụ / Giải trí
 • 台中市
 • NTD 1,250,000~1,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 顧客關係管理
 • 拓展市場
 • 領導階層
 • 開發潛在客戶
 • 客戶情報蒐集
 • 業績與管理報表撰寫
 • 業績目標分配與績效達成
 • 業務或通路開發

上市櫃公司,位於台北/台中/高雄具有營運據點,國內知名一條龍/整合物流作業,公司穩定獲利,營運YOY成長10%,具員工認股,年終2-3個月+特別獎金!

1. 海運空運業務主管,5年以上經歷
2. 熟悉海運/報關等業務
3. 具有業務拓展力與執行力
4. 需管理團隊約30-40人左右
5. 英文中高階程度
6. 拓展業務與增加客戶黏濁度

Xem chi tiết
2024/03/01
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
procurement manager
 • Chủ mua hàng
 • Tiêu dùng / Giải trí
 • 越南
 • NTD 1,500,000~2,000,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 議價
 • 生產計畫
 • 成本分析
 • 專案採購管理
 • 採購談判與議價技巧
 • 供應商評鑑與開發
 • 供應商資料管理維護

國際知名鞋廠,不斷拓增產線,獲得大品牌客戶肯定,具有多趟來回機票與返台假,邀請熱愛鞋業的好手加入!

1. 做過大型運動鞋 相關採購3年以上經驗 ,應對大型品牌端經驗Nike/adidas 尤佳
2. 熟悉鞋底+鞋面+全鞋的採購流程
3. 具有3年以上的管理經驗,並有跨部門溝通力
4. 需有中等以上英文能力
5. 管理越南多廠採購,直接對高層

Xem chi tiết
2024/03/01
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
製造業營運總監
 • Nghiệp vụ khác
 • Thiết kế lập trình ứng dụng
 • 新店區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 專案時間╱進度控管
 • 專案管理
 • 規劃專案

知名軟體廠商

1、熟悉自動化產業
2、懂軟體且有業務銷售經驗
3、可協助公司開發拓展業務市場策略(市場涵蓋台灣、東南亞)
4、通過異業合作(例如與設備商/渠道合作),建立產品的應用思維與策略,實現量化出貨,達成經營目標

Xem chi tiết
2024/03/01
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao
電源事業處Sales Head
 • Bán hàng và dịch vụ khách hàng
 • Sản phẩm liên quan máy tính
 • 新莊區‧五股區‧泰山區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • Sales Strategy
 • 領導階層
 • 協調行銷活動
 • Market development
 • Customer relationship management
 • 國外參展
 • ODM
 • 參展規劃
 • 客戶維護
 • 客戶開發
 • 客戶情報蒐集
 • Business development
 • 市場開拓
 • 業績與管理報表撰寫
 • 業績目標分配與績效達成
 • 業務經驗
 • 開發新客戶
 • 國外業務開發

上巿櫃公司褔利佳

1. 熟悉電源供應器各項應用領域,AIOT,IPC,HPC,Military,Medical..等
2. 營業策略規劃執行及年度專案計畫
3. 帶領團隊開發客戶,研擬新市場應用專案

Xem chi tiết
Tổng 297 giao dịch, 50 trang