Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
124
37
321

Tìm người
143
336
0
0

Chức vụ
121
75
116
50
37
79
12
0
0
14

Ngành nghề
11
61
29
91
36
17
14
32
33
35
19
2
24
73
2

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

海外管理

海外管理

優質R&D

優質R&D

百萬年薪

百萬年薪

Hạng mục của bạn: Tìm người(2)
2022/05/16
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
Ops Manager 網站雲端管理主管
 • Chủ quản MIS / Kỹ sư quản lý mạng
 • Mạng & thương mại điện tử
 • 台北市
 • NTD 1,080,000 trở lên Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • Gitlab
 • Grafana
 • Prometheus
 • MongoDB
 • nginx
 • Docker
 • LINUX
 • AWS

該公司目前上架系統為鎖定在歐洲與東南亞的人力銀行網站,屬於新創公司,目前該職缺仍有無限發展性
此職缺為完全在家工作,只需要固定用視訊跟國外CEO回報工作狀況即可,可在台灣自組團隊運作雲端系統,工作時間與內容都很彈性

海外網站管理者,由管理者自組網管團隊,在台建立雲端伺服器並帶領團隊夥伴。
維護管理雲端伺服器,確保網站正常運作,規劃防護入侵機制,與國外人員商討策略等工作

1.從頭開始組建運營團隊,管理里程碑並跟踪團隊預算。
2.為運營團隊成員提供領導,管理工作量與勞動力分配
3.監督部署、開發備份和安全/監控策略
4.用英語與海外開發和產品規劃團隊協作和協調項目完成度
5.用英語向高級管理和業務發展團隊匯報並與之協作
6.為運營帶來效率、生產力、能力和寧靜

**此職缺為在家工作,不需要進辦公室**

Xem chi tiết
2022/05/16
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao
副總經理
 • Tổng Giám đốc / Phó tổng
 • Thực phẩm & đồ uống
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 經營策略規劃

上市公司,產品知名度高,福利制度良善

研擬經營方向,營運策略及行動計劃,提供各項專業分析與管理制度,推動與帶領團隊達成公司目標

Xem chi tiết
2022/05/16
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
SCM
 • Nhân sự / Quản lý / Quản trị
 • Màn hình truyền thông
 • 亞洲其它
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 專案採購管理
 • 採購策略

- 量產項目的持續成本驅動,包括但不限於PCB/基板、被動元件、主動元件、化學製品、接觸材料、連接器、電纜、機械、記憶電源等,以維持和發展與客戶的業務。
- 引領客戶 RFQ 成本競爭力,贏得支持業務增長的新 RFQ。
- 發展和維護供應商關係
- 通過與BU/IT等同行團隊合作,主導RFQ報價系統優化,開發E2E RFQ報價系統,將其擴展到SCM的上/下游。
- 開發和加強 BOM 成本計算和 RFQ 報價的組織,以支持業務增長需求。

Xem chi tiết
2022/05/16
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao
IT主管(處長級)
 • Nhân sự / Quản lý / Quản trị
 • Màn hình truyền thông
 • 新竹市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 企業資源規劃管理(ERP)

1. 潛力企業
2.上市公司

Task managerment
Company resource arrangement
HW/SW optimization
IT architecture planning
Monitoring
Information Security Planning and Management

Xem chi tiết
2022/05/16
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
Infra主管CTO
 • Chủ quản kinh doanh
 • Tích hợp mạng / thông tin
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 作業系統基本操作
 • 虛擬化
 • 系統維運
 • 資安
 • 網路規劃管理
 • 資訊設備環境設定
 • 維運管理
 • IDC

服務地區遍及亞太重要據點包含台灣、香港、中國大陸、泰國、日本、東南亞等。能提升工作視野與專業宏觀度。
公司福利優渥,上班彈性自由,目標導向,能同時平衡家庭與工作的職場環境,同事感情好,向心力強。

協助CEO管理經營研發團隊,維持團隊技術能量並提升資安知識,滿足客戶服務之完整與一致性。

Xem chi tiết
2022/05/16
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
業務高階主管
 • Chủ quản tiêu thụ nội địa
 • Xây dựng / Bất động sản
 • 桃園/新竹
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 品牌行銷策略
 • 業務團隊管理

1.負責公司相關管理、業務推動及客戶服務與行銷等單位運作
2.訂定業務目標及負責執行
3.負責媒體操作與廣告,領導團隊,完成公司賦予的目標
4.負責銷售團隊管理,並提升銷售團隊的戰力與績效
5.具備領導能力、佈建團隊及達成目標的企圖心!

Xem chi tiết
Tổng 479 giao dịch, 80 trang