Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
47
17
241

Tìm người
108
197
0
0

Chức vụ
78
55
56
44
18
62
4
0
0
9

Ngành nghề
7
29
12
60
12
12
1
30
22
27
18
0
22
51
2

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

年薪前5%

年薪前5%

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn: Tìm người(2)
2024/06/13
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
研發主管
 • Chủ quản khai thác phần cứng
 • Vật tư y tế
 • 台中市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 帶領團隊
 • 新產品開發
 • 研發專案管理

1. 負責新產品設計、開發管理
2. 負責研發團隊管理
3. 負責團隊工作指導、審核
4. 研發流程規則優化
5. 跨部門業務溝通協調
6. 產品安規、測試要求、標準訂立
7. 支援工廠生產品質問題分析及解決

Xem chi tiết
2024/06/13
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
供應鍊產銷管理主管
 • Chủ mua hàng
 • Hóa dầu / vật liệu kim loại
 • 台南市
 • NTD 840,000 trở lên Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 專案採購管理
 • 商品採購作業
 • 採購談判與議價技巧
 • 採購

1.負責制定產銷計劃,協調跨部門溝通,並進行異常狀況的分析與解決管理。
2.設計生產計劃,並評估和管理人力需求、機器設備以及零件和原材料的需求與供應。
3.精通採購和議價技巧,監督、開發並指導供應商,同時管理庫存。
4.確保部門目標的實現,進行報表分析和關鍵績效指標(KPI)的管理,並定期提交報告。

Xem chi tiết
2024/06/13
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
【網路工程師/IT/NE】
 • Chủ quản tiêu thụ nội địa
 • Tích hợp mạng / thông tin
 • 新莊區‧五股區‧泰山區
 • NTD 1,500,000~2,000,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 網管
 • Fortigate
 • 虛擬化
 • CCNP
 • 防火牆管理
 • VMware vSphere
 • Windows AD
 • 網路架構
 • Fortinet
 • cisco
 • 資訊設備環境設定
 • DNS
 • Firewall
 • 業績與管理報表撰寫
 • 業績目標分配與績效達成
 • 業務或通路開發
 • 顧客關係管理

*近捷運站
*彈性上班工時
*給假優於勞基法

*網路維護與設計
*DDoS防護設計
*雲平台操作

Xem chi tiết
2024/06/13
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
製程主管
 • Sản xuất quản lý vật liệu
 • Bán dẫn / Điện tử
 • 新竹縣市全區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 提出製程計畫與產能分配掌握
 • 試產/量產時的產品異常分析改善

Responsible for the management of the diffusion engineering department's goals: 1. Plan, introduce and accept new process technologies, equipment or materials. 2. Plan and evaluate the optimal production mode configuration of various types of machines in the department. 3. Plan and evaluate process stability and machine uptime improvement plans. 4. Planning and introduction of department automation system 5. Human resource management and development of the units under its jurisdiction 6. Tasks assigned by superior supervisors

Xem chi tiết
2024/06/13
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
【混合雲服務-運維主管】
 • Kỹ sư quản lý mạng / Chủ quản MIS
 • Tích hợp mạng / thông tin
 • 新莊區‧五股區‧泰山區
 • NTD 1,000,000~1,250,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • Grafana
 • Zabbit
 • DDos防護
 • 資安
 • 機房管理
 • VMware vSphere
 • 網路維運
 • 虛擬化
 • VMware虛擬化
 • Fortigate
 • CCNP
 • 防火牆管理
 • 防毒
 • Fortinet
 • 網路架構
 • 網管
 • LINUX
 • Firewall
 • cisco

*近捷運站
*保14
*彈性上班工時
*休假優於勞基法

*負責公司產品日常運營管理、故障處理等工作
*管理維運人員,制定部門規範
*主導與其他部門的溝通、合作
*線上突發狀況問題排除
系統監控和維護
*整合線上狀況,規劃 SOP 文件,並依照 SOP 流程處理技術問題
*需配合值班

Xem chi tiết
2024/06/13
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
市場開發主管
 • Nghiệp vụ khác / Kế hoạch tiếp thị
 • Thực phẩm & đồ uống
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 維繫穩定客戶關係
 • 市場開發
 • 拓展市場
 • 客戶情報蒐集
 • 業務或通路開發

1. 具有獨自與通路洽談、開發能力,能操作各平台商品上下架、商品定價、庫存管控。
2. 擬訂策略目標執行、規劃洽談年度通路活動、最適檔期活動、促銷活動規劃及執行。
3. 品牌操作經驗良好,可建置開發與經營策略規劃。
4. 邏輯觀念佳,能獨立規劃業績目標、分析成效以完成公司既定目標。
5. 規劃促銷活動、帳務/合約協議、客戶關係維護。
6. 市場價格維護、新品提報與操作。
7. 蒐集同業競品資料、整合通路行銷資源。
8. 銷售通路之商品陳列設計規劃

Xem chi tiết
Tổng 305 giao dịch, 51 trang