Khách hàng hiện diện, thể hiện hiệu quả tuyển dụng vượt trội!

Ví dụ thực tế
104 HeadHunter là đội ngũ cố vấn chuyên sâu vào thị trường nguồn nhân sự lâu dài, đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp có kinh nghệm trên 10 năm, khách hàng được phục vụ thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh đa dạng, và hỗ trợ thành công tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt. Khách hàng hiện diện cùng chứng kiến dịch vụ tuyển dụng chính xác và chuyên nghiệp của 104 HeadHunter, tìm thấy ứng viên phù hợp hiệu quả, nâng cao hiệu suất kinh doanh của khách hàng!
扭轉搶才危機!成功為劣勢企業廣納優秀人才! 扭轉搶才危機!成功為劣勢企業廣納優秀人才!

半導體是台灣近年來最熱門的產業,各大半導體廠因應此波熱潮大舉徵才,其中工程師相關職務更呈現「求過於供」的狀態。當徵才企業非產業龍頭或知名外商,相對弱勢的薪資條件更可能在這場搶人大戰中面臨威脅,所以此時企業可評估與獵才顧問合作,藉由顧問對企業與人選雙方的深度了解,為企業擬訂最有效的招募策略,也為人選爭取量身打造的職涯舞台,提升企業延攬優質人才的成功率!

熟悉產業上下游供應鏈 精準獵取品保高階主管 熟悉產業上下游供應鏈 精準獵取品保高階主管

當企業委託獵才顧問公司找人才時,通常會擔心接受委託找人的獵才顧問對所屬產業不熟悉,無法確認是否可以協助企業找到適合的人才,因此,獵才顧問對產業甚至上下游供應商的熟悉度,往往是能不能為企業找到人才的重要關鍵之一。

Tìm kiếm nhân tài chất lượng nhanh chóng và chính xác