Khách hàng hiện diện, thể hiện hiệu quả tuyển dụng vượt trội!

Ví dụ thực tế
104 HeadHunter là đội ngũ cố vấn chuyên sâu vào thị trường nguồn nhân sự lâu dài, đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp có kinh nghệm trên 10 năm, khách hàng được phục vụ thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh đa dạng, và hỗ trợ thành công tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt. Khách hàng hiện diện cùng chứng kiến dịch vụ tuyển dụng chính xác và chuyên nghiệp của 104 HeadHunter, tìm thấy ứng viên phù hợp hiệu quả, nâng cao hiệu suất kinh doanh của khách hàng!
科技業「品保主管」招募挑戰解析:如何找到具十年經驗和大型團隊領導能力的頂尖人才? 科技業「品保主管」招募挑戰解析:如何找到具十年經驗和大型團隊領導能力的頂尖人才?

當企業委託獵才顧問公司找人才時,通常會擔心接受委託找人的獵才顧問對所屬產業不熟悉,無法確認是否可以協助企業找到適合的人才,因此,獵才顧問對產業甚至上下游供應商的熟悉度,往往是能不能為企業找到人才的重要關鍵之一。

人才都被龍頭大廠搶光怎麼辦?靠「精準獵才策略」助IC設計工程師成功布局! 人才都被龍頭大廠搶光怎麼辦?靠「精準獵才策略」助IC設計工程師成功布局!

近年台灣半導體業面臨「人才荒」。每年半導體學院僅能培養不到700名畢業生,其中相關工程師職務更呈現「求過於供」的狀態,導致許多頂尖人才都被龍頭大廠搶光,因此,企業必須思考「如何吸引人才進來」、「半導體人才荒如何解?」。因此許多企業開始評估與獵才顧問合作,本篇將分享成功案例,藉由顧問對企業與人才雙方的了解,以制定高效「精準獵才策略」,成功為企業延攬半導體領域頂尖人才。

Tìm kiếm nhân tài chất lượng nhanh chóng và chính xác