IC design工程師(新竹)

Kỹ sư thiết kế IC / Kỹ sư bán dẫn
Bán dẫn
新竹縣市全區
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2024/05/01

IC design工程師(新竹)

Kỹ sư thiết kế IC / Kỹ sư bán dẫn
Bán dẫn
新竹縣市全區
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

數位晶片產品開發數位ic設計

Phạm vi công việc

1.standard CMOS-based DRAM circuit design
2.full chip level simulation & verification
3.working with layout and CAD team

Nhân tài lý tưởng

其他條件
以下符合幾項即可:
1.MS or above with major in EE related
2.familiar with EDA tools, such as virtuso
3.familiar with circuit simulation tools (HSPICE, finesim,etc.)
4.good knowledge of transistor level CMOS circuit design
5.experience in transistor level simulation
6.experience in memory circuit design is a plus 
7.hand-on experience in verilog is a plus

Điều kiện khác

Số năm:Thạc sĩ
Khoa:Vật lý,Kỹ thuật Vật liệu,Điện cơ
Số năm:3 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Vừa Nói/Vừa Đọc/Vừa Viết/Vừa
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FC02009111

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự