PM 專案經理

Giám đốc khai thác sản phẩm
Thiết bị / Máy móc / Dụng cụ
台中市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2024/06/13

PM 專案經理

Giám đốc khai thác sản phẩm
Thiết bị / Máy móc / Dụng cụ
台中市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

流利英文跨部門溝通能力新產品專案管理

Phạm vi công việc

1.負責新專案的開發與管理。
2.作為海外客戶需求的聯絡窗口。
3.控制並監督各專案進度,確保專案按計劃時間完成。
4.進行跨部門溝通協調,並與客戶保持聯絡以確保專案順利進行。

Nhân tài lý tưởng

1.具備強烈的團隊合作精神。
2.英語流利。
3.具有工程背景者優先考慮。
4.具備業務經驗,並且有跟進產品開發的經驗者佳。
5.TOEIC 800分以上或同等級英文檢測成績

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Không giới hạn
Số năm:3 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Cần đi công tác xa, 1 năm thời gian tích lũy không nhất định.

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FA02010587

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự