Marketing Manager

Chủ quản kế hoạch tiếp thị / /
Bán dẫn / Điện tử
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp ngoại thương | Nhân tài trọng tâm 2024/04/20

Marketing Manager

Chủ quản kế hoạch tiếp thị / /
Bán dẫn / Điện tử
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

通路行銷企劃

Phạm vi công việc

1 制定通路行銷策略並實施行銷計畫。
2 市場數據、趨勢、消費者偏好和競爭品牌分析,優化行銷策略。
3 通路行銷活動文案通路、校稿,包含ATL/BTL 溝通素材、數位與社群行銷等;POSM、Digital 素材規劃設計等;活動、直播規畫等專案執行。
4 掌控行銷預算、廣告投放,蒐集定期分析檢討效益 。
5 跨部門溝通及合作

Nhân tài lý tưởng

5年以上通路行銷經驗

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Cần đi công tác xa, 1 năm thời gian tích lũy không nhất định.

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:CA00006326

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự