Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
89
33
504

Tìm người
111
198
90
227

Chức vụ
191
134
82
92
47
86
14
3
2
10

Ngành nghề
15
44
30
118
44
21
43
58
27
56
49
5
33
81
2

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

年薪前5%

年薪前5%

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn:
2024/07/22
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
【亞太區BD 國外業務/業務主管】-IPC
 • Nhân viên tiêu thụ hải ngoại / Chủ quản tiêu thụ hải ngoại
 • Sản phẩm hệ thống máy tính
 • 中和區‧永和區
 • NTD 1,000,000~1,250,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 英文精通
 • 國外參展
 • ODM
 • 銷售
 • 客戶情報蒐集
 • 客戶維護
 • 市場開發
 • 業績目標分配與績效達成
 • 開發新客戶
 • 國外業務開發

*知名上市公司
*近捷運站
*分紅獎金優渥

*亞太區工業電腦業務BD及Maintain
*報價及市場狀況分析
*具ODM/OEM經驗

Xem chi tiết
2024/07/22
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
企業RM(SME)
 • Tài chính
 • Ngân hàng thương mại
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 銷售
 • 業務拓展
 • 業務經驗

1. 開拓及維護年營收未達新台幣10億元的法金客戶,並掌握客戶動態。 2. 分析法人金融客戶的營運狀況和財務狀況,並提供相應的產品服務。

Xem chi tiết
2024/07/22
Doanh nghiệp nói chung | Chủ quản cơ bản
人資主管
 • Chủ quản nhân sự
 • Nguyên liệu kim loại
 • 新莊區‧五股區‧泰山區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 績效與薪酬管理
 • 執行日常招募業務
 • 具備人力資源相關知識

計畫、主導並協調組織內人力資源管理活動,將人力資源策略運用發揮最大綜效,並確保員工召募任用、薪資獎酬、訓練發展、人事規章等功能之完備與合於法令規範。
1.擬定人力資源政策,訂定選、訓、用、留的計畫,以達成企業的策略目標。
2.建立完整的召募與任用制度(職務說明書、薪資結構、召募甄選流程與工具),讓企業具備招募優秀人才的優勢。
3.建立符合企業文化的人才發展體制,以有系統的培訓員工,強化企業的人才資本。
4.建立績效管理與薪酬制度,訂定調薪政策、獎酬制度、退休金制度,以維持企業的競爭力,留下優秀人才。
5.調解勞資爭議、處理員工資遣解雇等特殊人力資源相關議題。
6.建構人力資源資訊系統,定期分析企業人力資源管理性報表,以作為人力發展的依據。

Xem chi tiết
2024/07/22
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
財務主管
 • Quản lý tài chính
 • Kinh doanh / Dịch vụ / Giải trí
 • 土城區‧三峽區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 財務報表分析
 • 會計核算和帳務處理
 • 財務策略
 • 資金調度
 • 稅務
 • 會計或審計專業知識

1.負責監督集團公司的整體財務運作,包括財務報表編製、分析財務數據、預算控制和稅務策劃。
2.負責管理集團的資金規劃和風險管理,包括財務融資和銀行貸款安排。

Xem chi tiết
2024/07/22
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
Brand Marketing Supervisor
 • Kế hoạch tiếp thị
 • Bách hóa
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 市場調查企劃與執行
 • 網站流量成效追蹤
 • 廣告創意發想與提案
 • 品牌知名度推廣

1. Offical Website Management and Drive traffic, maintain and support content development.
2. Use social media channels to foster a two-way conversation with diverse audience and influencers. Develop and implement social media strategies, ensuring they align with the brand’s direction and coordinating with stakeholders to ensure its effectiveness.
3. Manage presence in social networking sites including Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google+ and other similar community sites, posting on relevant blogs, and draft content into social applications.
4. Optimize social medial channels to increase follower base, engagement and traffic to the blog.
5. Manage day-to-day publishing, uploading and monitoring on social media channel.
6. Managing and developing the marketing channels, by recommending new social media tools / sites in order to raise the sale of the online market.
7. Manage, plan, produce and implement digital marketing/advertising campaigns and promot

Xem chi tiết
2024/07/22
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
PCB工程
 • Kỹ sư kỹ thuật sản xuất / dây chuyền sản xuất
 • Bảng mạch in
 • 馬來西亞
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 製前設計
 • 導入量產

薪資福利可談

協助PCB工程技術
導入新品、
改善製程

Xem chi tiết
Tổng 626 giao dịch, 105 trang