Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
16
2
46

Tìm người
43
16
1
4

Chức vụ
16
12
11
6
2
20
1
0
0
1

Ngành nghề
2
9
7
22
1
1
0
6
1
7
1
0
3
3
1

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

年薪前5%

年薪前5%

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn: 年薪前5%
2024/06/19
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
演算法工程師
 • Phần mềm & thông tin
 • Thiết kế IC
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • Matlab

★優於勞基法給假制度
☆特休10天(含)以上,按到離職依比例享有年假。
☆每年享有三天給薪病假。
★婚喪喜慶津貼。
★年度免費醫療體檢。
★慶祝你生日的歡樂慶生活動。
★不定期讓你吃飽飽的聚餐。
★中秋年終獎金
★年度旅遊補助旅遊活動。
★新辦公環境及尊重人性的工作氛圍。
★彈性上下班時間,不用跑百米趕著上班。
我們重視團隊氛圍,扁平式組織無障礙溝通,歡迎加入我們的團隊,共創美好的未來!!

1.開發通訊演算法
•3GPP 4G/5G
•無線上網
•藍牙
•其他的
2、研究相關規範
3、學習訊號處理技術文檔
4、Matlab環境下開發
5、熟 Matlab
6、3GPP/LTE/5G相關規範
7. WiFi或其他無線協議
8.數位訊號處理
9.具備良好的溝通能力、團隊合作精神、責任感

Xem chi tiết
2024/06/18
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
營建管理 協理/副總
 • Công trình xây dựng dân dụng
 • Xây dựng / Bất động sản
 • 台北市
 • NTD 2,000,000~2,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 跨部門合作
 • 擅表達溝通
 •  督導各專案的時程, 執行進度及風險控管
 • 公司經營
 • 人員管理
 • 預算編製與成本控管

公司成立至今已快40年,位於交通便利處,營運情況穩定成長,組織分工清楚。

1.與業主、承包商和設計專家討論溝通,以解決工作時程等營建相關問題。
2.審查工程規劃設計、施工圖樣。
3.控管及審查所有專案工程進度、預算。
4.辦理營造廠發包作業及督導管理營造廠工程執行進度與施工品質,監控安全監測數
據系統以符合合約與現行規範。
5.規劃人力需求並計劃、組織、指揮與結構、設施、系統、營建或維護有關工作。
6.跨部門間業務之溝通與協調。
7.擴展營建管理業務及接案風險之評估、報價及契約之簽訂與協商。

Xem chi tiết
2024/06/18
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
R&D Sr. Manager/Director
 • Công trình và nghiên cứu phát triển
 • Sản phẩm hệ thống máy tính
 • 板橋區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 策略分析
 • 目標規劃
 • 人員管理
 • 營運績效管理

知名外商

1.負責台灣研發中心將設計、開發和鑑定SSD、DRAM 和MCP 產品,解決技術問題並贏得客戶設計。
2.領導位於台灣研發中心工程團隊並監督管理台灣辦事處的一般管理任務。
3.需要和加州總部的管理團隊密切合作,必須具備熟練的英語溝通能力偶爾需要出差。

Xem chi tiết
2024/06/12
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
Operation Head / Engineering Head
 • Sản xuất
 • Màn hình truyền thông
 • 台中市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 帶領團隊
 • 生產管理

1. 帶領量產線,推動持續改善。
2. 防患於未然,及時採取行動,防止可能危害全流程生產的問題。
3. 以積極、成長的心態,管理團隊成員追求更好的績效。

Xem chi tiết
2024/06/11
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao
特助
 • Chủ quản kinh doanh
 • Linh kiện máy tính
 • 新北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 投資與併購
 • 投資人關係維護
 • 企業品牌
 • 新事業發展

公司涵蓋不同領域發展,正向永續發展

1. 新事業發展的評估、執行與檢討,公司經營策略規劃
2. 控股公司規劃與執行
3. 企業品牌價值發展
4. 外部關係建立與維護

Xem chi tiết
2024/06/11
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
法務長
 • Chủ quản pháp lý
 • Thiết kế IC
 • 新竹or高雄
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 事務所經驗

半導體相關產業

* 提供可行法律和商業解決方案,以確保公司在各個司法管轄區能成功運營
* 監督並領導團隊,負責集團所有法律事務、項目任務及溝通談判,包括合同、訴訟/仲裁、合規、僱傭相關事務、併購和知識產權相關事務。

Xem chi tiết
Tổng 64 giao dịch, 11 trang