Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
6
0
19

Tìm người
9
16
0
0

Chức vụ
2
6
11
2
1
5
0
0
0
0

Ngành nghề
0
2
2
3
0
2
0
4
0
6
0
0
1
5
0

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

年薪前5%

年薪前5%

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn: 海外管理
2024/04/24
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
生產特助
 • Công trình và nghiên cứu phát triển
 • Linh kiện ô tô, xe máy
 • 海外地區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 生產計畫
 • 協助改善產品良率
 • 產品生產製程規劃及工時估算

上市櫃公司

1.具備生產、品保管理相關經驗
2.負責協助單位主管有關廠運營與品質作業
3.跨門溝通協調

Xem chi tiết
2024/04/22
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
派駐海外採購主管
 • Chủ mua hàng
 • Tiêu dùng / Giải trí
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 年度採購計劃制定
 • 供應商資料管理維護
 • 採購談判與議價技巧

*Develop annual procurement plans.
*Identify suppliers in overseas subsidiaries and develop relationships.
*Coordinate and negotiate with suppliers and group companies in mainland China.
*Periodically negotiate with suppliers to achieve cost reduction targets for the company.
*Analyze market information on raw materials or equipment supply.
*Manage the procurement department to achieve annual objectives.

Xem chi tiết
2024/04/21
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao
廠區總經理
 • Tổng Giám đốc / Phó tổng
 • Hóa dầu / vật liệu kim loại
 • 亞洲其他
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 市場策略佈局
 • 工廠管理能力
 • 高階經營管理

1. 負責公司領導統御、經營策略分析、整合規劃、推動與執行
2. 負責公司營運績效分析與改善管理
3. 經營策略擬定與策略品質提昇

Xem chi tiết
2024/04/19
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
日文業務專案主管
 • Bán hàng và dịch vụ khách hàng
 • Bán dẫn
 • 日本
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 拓展市場
 • 國外業務開發

1.需頻繁出差日本
2.開發日本當地客戶與維繫客戶關係
3.熟悉半導體相關產業

Xem chi tiết
2024/04/16
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
馬來西亞廠廠長
 • Chủ quản nhà máy
 • Bộ cấp điện
 • 馬來西亞
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 協調
 • Planning
 • 帶領團隊
 • production
 • Customer Relations
 • 目標設定
 • 沖壓模具
 • 品保
 • Leadership
 • Manufacturing operations
 • 提升良率
 • 製程
 • 生產線管理
 • 負責生產製程管制與調配
 • 生產成本控制
 • 降低成本

著名電源供應器設計廠商,褔利佳

職務摘要:
我們正在尋找一位經驗豐富的馬來西亞廠廠長,將負責領導並優化我們的生產流程。這位領導者將推動生產效率的提升,並確保產能與出貨目標的達成。

主要職責:

管理生產製程,確保流程控制與有效調配資源。
負責領導並管理工廠全體員工。
強化生產管理,透過成本控制與效率提升來優化產出。
實施生產目標計劃,分析生產數據,並提出改善策略以降低異常發生率。
確保設備功能的提升與改善,以滿足產能與出貨要求。

Xem chi tiết
2024/04/10
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
經營高階主管
 • Tổng Giám đốc / Phó tổng
 • Nhựa
 • 越南
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 高階管理
 • 營運績效管理
 • 經營策略規劃
 • 領導

1.執行海外廠區經營管理規劃.
2.擬定與執行年度生產計劃。 3.達成海外各項生產指標。 4.負責成型課管理工作。 5.處理生產異常,達成分公司營利目標。

Xem chi tiết
Tổng 25 giao dịch, 5 trang