Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
92
27
462

Tìm người
111
182
75
213

Chức vụ
173
130
72
84
46
85
11
4
0
9

Ngành nghề
17
35
26
111
53
28
31
46
27
46
34
3
41
80
3

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

年薪前5%

年薪前5%

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn:
2024/04/24
Doanh nghiệp ngoại thương | cấp cao
Corporate Tax Head 企業稅務主管
 • Kế toán tài chính
 • Sản phẩm liên quan máy tính
 • 中和區‧永和區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 帳務查核與會計稽查
 • 分析檢討
 • 預算執行
 • 管理決策
 • 會計資訊
 • 年度預算編製
 • 財務會計
 • 事務所經驗
 • 會計核算和帳務處理
 • 結帳作業與帳務處理
 • 會計或審計專業知識
 • 成本會計
 • 公司帳務
 • 財務報表分析
 • 檢討公司會計
 • 財務管理
 • 會計作業
 • 覆核
 • 稅務

國際大廠褔利

1. 根據企業目標和組織需求,制定並實施戰略性稅務規劃。
2. 與業務運營團隊緊密合作,實施稅務高效和可行的業務結構/模型。確保業務模型與全球過渡定價政策和稅務立場保持一致。例如,與供應鏈規劃倡議、常設機構考慮以及全球融資方案等相協調。
3. 確保高層管理人員了解新興的稅法、問題和發展(如BEPS 2.0、歐盟指令),提出行動方案以減輕風險並付諸實施。
4. 監控和控制集團企業所得稅支出預算。審查年度稅務賦予和調整。

Xem chi tiết
2024/04/24
Doanh nghiệp nói chung | Chủ quản cơ bản
數媒優化處副理/經理(管理6位廣告投放)
 • Quảng cáo
 • Kinh doanh / Dịch vụ / Giải trí
 • 板橋區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 預算分配
 • 媒體投放
 • 媒體策略
 • 成效分析
 • 社群媒體經營管理
 • 廣告預算控管
 • 廣告效益評估
 • 廣告投放
 • Google Analytics

彈性工時
工作地點交通方便(板橋火車站附近)
集團資源豐富

1.負責監督(初期也須自己執行)廣告投放成效,精通GA數據分析,指導數位廣告優化和報表管理。
2.策劃廣告文案和素材建議,支援業務負責人完成專案型客戶結案分析報告。
3.分析競爭對手和業界數位廣告趨勢,結合第一方數據洞察,進行消費者和市場趨勢分析。

Xem chi tiết
2024/04/24
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
國外業務主管
 • Chủ quản tiêu thụ hải ngoại
 • Điều trị thuốc / y tế
 • 新竹縣市全區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • Sales manage
 • 領導階層
 • 產品介紹及解說銷售
 • 業務推廣
 • 維繫穩定客戶關係
 • Business development
 • 拓展市場
 • Market development
 • 客戶開發
 • 協調行銷活動
 • 客戶資料更新維護
 • 新市場開發
 • 國外參展
 • Sales Strategy
 • 客戶情報蒐集
 • 業務經驗
 • 銷售
 • 熟悉進出口業務
 • 參與企劃
 • 開發新客戶
 • 國際貿易基本概念
 • 業績與管理報表撰寫
 • 業績目標分配與績效達成
 • 國外業務開發

1.海外醫療器材業務發展。
2.海外新客戶開發。
3.帶領業務團隊,業績目標達成。

Xem chi tiết
2024/04/24
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
業務副總
 • Chủ quản dự án
 • Tích hợp mạng / thông tin
 • 台北市
 • NTD 1,250,000~1,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 具備人力資源相關知識
 • 執行力強
 • 團隊激勵與管理
 • 業務溝通能力
 • 提案與簡報技巧

多角化經營,發展穩定,完善教育訓練、升遷機會。

1.掌握政府標案,能帶領團隊南征北討,爭取新標案。
2.落實管理每個標案執行進度。
3.強化團隊合作精神,具對內、外跨部門溝通協調。
4.勇於挑戰自我,拓展新業務,達成年度績效目標。

Xem chi tiết
2024/04/24
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
生產特助
 • Công trình và nghiên cứu phát triển
 • Linh kiện ô tô, xe máy
 • 海外地區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 生產計畫
 • 協助改善產品良率
 • 產品生產製程規劃及工時估算

上市櫃公司

1.具備生產、品保管理相關經驗
2.負責協助單位主管有關廠運營與品質作業
3.跨門溝通協調

Xem chi tiết
2024/04/24
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
LabVIEW軟體工程師
 • Kỹ sư điều khiển tự động / Kỹ sư thiết kế phần mềm / Kỹ sư kiểm tra chương trình
 • Thiết bị điện tử
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • Labview

台灣本土企業. 創新有活力. 二代接班未來可期

1. 自動化設備程式開發/維護/修改
2. 製程測試軟體及硬體操作支援
3. 出差客戶端技術支援

Xem chi tiết
Tổng 581 giao dịch, 97 trang