Đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp và mối quan hệ rộng, là đối tác tuyển dụng tốt nhất của bạn

Giới thiệu sản phẩm 104 HeadHunter
104 HeadHunter thuộc 104 Corporation, thành lập vào năm 2001. Chúng tôi là đội ngũ cố vấn chuyên sâu vào thị trường nguồn nhân sự lâu dài, đội ngũ cố vấn có kinh nghệm trên 10 năm, giúp các doanh nghiệp tuyển dụng nhân tài chuyên nghiệp và Chủ quản cấp vừa và cao trong và ngoài nước. Thông qua nhóm cố vấn chuyên nghiệp và kênh nhân tài lớn mạnh của 104 Corporation, hỗ trợ bạn giải quyết vấn đề tuyển dụng, hồ sơ tuyển dụng thành công phổ biến ở khắp các loại hình doanh nghiệp và chức vụ, chứng minh năng lực tuyển dụng tuyệt vời bằng thành tích vượt trội!
Ưu thế đội ngũ 104 HeadHunter
Ưu thế đội ngũ │ Kinh nghiệm dịch vụ tuyển dụng chuyên nghiệp 20 năm

Kinh nghiệm dịch vụ tuyển dụng chuyên nghiệp 20 năm

104 HeadHunter thành lập 20 năm, có kinh nghiệm tuyển dụng hiểu rõ nhất nhu cầu khách hàng và thị trường.

Ưu thế đội ngũ │ Cố vấn thâm niên 10 năm

Cố vấn thâm niên 10 năm

Thành viên đội ngũ cố vấn tuyển dụng đều có kinh nghiệm chuyên nghiệp thâm niên trên 10 năm

Ưu thế đội ngũ │ Chuyên tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao và chuyên viên chủ chốt

Chuyên tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao và chuyên viên chủ chốt

Nhắm vào Chủ quan cấp vừa và cao cũng như chức và chức vụ chủ chốt, gây dựng dịch vụ tuyển dụng nhanh chóng và chính xác

Ưu thế đội ngũ │ Dịch vụ tuyển dụng điện tử hóa

Dịch vụ tuyển dụng điện tử hóa

Tuyển dụng điện tử hóa, theo xu thế kỹ thuật số, dịch vụ tuyển dụng không còn bị giới hạn bởi khu vực.

Ưu thế đội ngũ │ Mạng lưới mối quan hệ rộng rãi và chất lượng

Mạng lưới mối quan hệ rộng rãi và chất lượng

Dịch vụ tuyển dụng chất lượng thời gian dài, tích lũy mối quan hệ rông lớn, có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu khách hàng tiến hành môi giới tuyển dụng.

Ưu thế đội ngũ │ Kênh khai thác tuyển dụng lớn mạnh và toàn diện

Kênh khai thác tuyển dụng lớn mạnh và toàn diện

Mối quan hệ cố vấn, trang web tuyển dụng, hệ thống thông tin, truyền thông quảng cáo v..., thu thập nhân tài phù hợp

Nguồn tài nguyên 104 Corporation
Corporation Resources │ Cơ sở dữ liệu trên 7 triệu 800 nghìn nhân tài

Cơ sở dữ liệu trên 8 triệu nhân tài

Cơ sở dữ liệu nhân tài lớn mạnh và phạm vi chức vụ rộng, đáp ứng nhu cầu về Chủ quản cấp vừa và cao hiệu quả.

Corporation Resources │ Doanh nghiệp dịch vụ việc làm được đánh giá cấp A

Doanh nghiệp dịch vụ việc làm được đánh giá cấp A

Là doanh nghiệp được đánh giá cấp A liên tục 10 năm, năm 2019 còn vinh dự đạt danh hiệu toàn cấp A, cung cấp dịch vụ chất lượng nhất.

Corporation Resources │ Doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán nguồn nhân sự chỉ tiêu

Doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán nguồn nhân sự chỉ tiêu

Năm 2006 được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

Corporation Resources │ Dịch vụ tuyển dụng đa dạng

Dịch vụ tuyển dụng đa dạng

104 Corporation có dịch vụ sản phẩm đa dạng, cung cấp giải pháp nguồn nhân sự toàn diện cho doanh nghiệp và nhân tài

Tìm kiếm nhân tài chất lượng nhanh chóng và chính xác