Chính sách quyền riêng tư

Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt thân mến!

Về thông tin lý lịch cá nhân mà bạn dăng tải trên trang web “104 HeadHunter”, chúng tôi sẽ có những hành động cụ thể và thái độ vô cùng nghiêm khắc để quản lý và bảo vệ, đồng thời tuân thủ quy định Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân trong nước, để đảm bảo an toàn quyền riêng tư về thông tin cá nhân của bạn. Dưới đây là cam kết bảo vệ quyền riêng tư của “104 HeadHunter” đối với bạn, xin vui lòng đọc kỹ và tiếp tục ủng hộ cho những nỗ lực của chúng tôi.

Thời điểm cung cấp thông tin cá nhân và phương thức sử dụng:
  • Hạng mục dịch vụ của “104 HeadHunter” là nhận ủy quyền tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt của khách hàng, nếu có cơ hội việc làm phù hợp với học lực, kinh nghiệm và chuên ngành của bạn, đội ngũ 104 HeadHunter sẽ chủ động liên lạc với bạn, và giải thích chi tiết cho bạn về bối cảnh Công ty và nội dung chức vụ, bạn cũng có thể chủ động liên hệ với “104 HeadHunter”, sau khi chúng tôi được sự đồng ý của bạn, mới giới thiệu cho khách hàng ủy qền và cung cấp thông tin lý lịch các nhân của bạn
  • Khi bạn truyền tải thông tin lý lịch cá nhân trên trang web “104 HeadHunter”, nội dung sẽ không công khai cho bất kỳ khách hàng ủy quyền nào hoặc doanh nghiệp tuyển dụng khác để tiến hành tra cứu, bạn không phải lo lắng về vấn đề an toàn quyền riêng tư như lý lịch bị công khai.
  • Khi bạn đặt xem báo điện tử của “104 HeadHunter”, chúng tôi sẽ dựa trên email mà bạn điền dùng để nhận dạng người sử dụng đặt xem và gửi thông tin.
  • Để cung cấp dịch vụ chính xác, Đơn vị kế hoạch “104 HeadHunter” sẽ thống kê và phân tích thông tin lý lịch của người tìm việc ví dụ nghiên cứu giới tính, trình độ học vấn, khoa theo học, số năm làm việc, chức vụ, khu vực, tiền lương v.v... Phương thức trình bày kết quả phân tích chỉ có số liệu tổng thể và giải thích bằng chữ, ngoài việc cung cấp nghiên cứu nội bộ ra, sẽ công bố ra bên ngoài số liệu và giải thích bằng chữ này tùy theo nhu cầu, nhưng không liên quan đến thông tin cá nhân cụ thể có thể nhận dạng.
  • Trừ phi bạn chủ động cho biết không có nguyện vọng chấp nhận, bằng không “104 HeadHunter” sẽ cung cấp thông tin có liên quan tuyển dụng của bạn định kỳ hoặc không định kỳ.
Cung cấp thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài:
  • Khi Cơ quan Tư pháp hoặc Cơ quan Điều tra trên cơ sở xét xử hoặc điều tra mục đích phạm tội hoặc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người đương sự là nạn nhân, “104 HeadHunter” trên cơ sở quy định pháp luật hoặc công văn của Cơ quan Chính phủ, sẽ phối hợp với Cơ quan Chính phủ cung cấp thông tin cá nhân của người tìm việc.
Sửa đổi và công bố nội dung Chính sách bảo vệ quyền riêng tư:
  • “104 HeadHunter” bảo lưu quyền sửa đổi nội dung Chính sách bảo vệ quyền riêng tư này, sau khi sửa đổi mà bạn tiếp tục sử dụng trang web “104 HeadHunter” hoặc dịch vụ liên quan, thì coi như bạn đã đồng ý và chấp nhận nội dung sửa đổi trên trang web của “104 HeadHunter” .
  • Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc thắc mắc gì, hoan nghênh vào Hòm thư tìm việc ghi lại vấn đề của mình, “104 HeadHunter” sẽ xử lý cho bạn nhanh nhất khi có thể.