Khách hàng hiện diện, thể hiện hiệu quả tuyển dụng vượt trội!

Ví dụ thực tế
104 HeadHunter là đội ngũ cố vấn chuyên sâu vào thị trường nguồn nhân sự lâu dài, đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp có kinh nghệm trên 10 năm, khách hàng được phục vụ thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh đa dạng, và hỗ trợ thành công tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt. Khách hàng hiện diện cùng chứng kiến dịch vụ tuyển dụng chính xác và chuyên nghiệp của 104 HeadHunter, tìm thấy ứng viên phù hợp hiệu quả, nâng cao hiệu suất kinh doanh của khách hàng!
FinTech3.0勢不可擋 海外企業網羅台灣數位金融技術人才 FinTech3.0勢不可擋 海外企業網羅台灣數位金融技術人才

勃發展,全球興起數位金融科技結合創新的浪潮,英國、美國、新加坡、香港等地,都政府推出各項鼓勵措施及培植計畫,引領金融科技產業發展!台灣金融人才的專業能力更受到跨國企業肯定。A公司跨海委託104獵才顧問延攬台灣證券媒體分析人才,透過大數據解讀境外投資市場的訊息進行分析、研究,透過數位媒體直播服務,打破舊有的業務通路,創造新時代金融與科技產業結合的無限商機。

Tìm kiếm nhân tài chất lượng nhanh chóng và chính xác