Khách hàng hiện diện, thể hiện hiệu quả tuyển dụng vượt trội!

Ví dụ thực tế
104 HeadHunter là đội ngũ cố vấn chuyên sâu vào thị trường nguồn nhân sự lâu dài, đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp có kinh nghệm trên 10 năm, khách hàng được phục vụ thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh đa dạng, và hỗ trợ thành công tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt. Khách hàng hiện diện cùng chứng kiến dịch vụ tuyển dụng chính xác và chuyên nghiệp của 104 HeadHunter, tìm thấy ứng viên phù hợp hiệu quả, nâng cao hiệu suất kinh doanh của khách hàng!
二代接班成功學,延攬關鍵人才成功跨足連鎖餐飲 二代接班成功學,延攬關鍵人才成功跨足連鎖餐飲

近年發生多起大型企業因接班鬥爭引發内部議之議題,突顯30年以上的家族企業在接班中所面臨的挑戰。A大型食品企業為台灣食品製造產業的領導品牌,30年來深耕食品研發製造。二代接班後,積極在傳承與創新中突破,期望拓展食品研發優勢,投入經營連鎖餐飲市場。透過與104獵才顧問的合作,為企業注入具跨國連鎖餐飲營運管理的前瞻性佈局人才,帶領企業成功跨足餐飲產業並迅速連鎖展店!

Tìm kiếm nhân tài chất lượng nhanh chóng và chính xác