Khách hàng hiện diện, thể hiện hiệu quả tuyển dụng vượt trội!

Ví dụ thực tế
104 HeadHunter là đội ngũ cố vấn chuyên sâu vào thị trường nguồn nhân sự lâu dài, đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp có kinh nghệm trên 10 năm, khách hàng được phục vụ thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh đa dạng, và hỗ trợ thành công tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt. Khách hàng hiện diện cùng chứng kiến dịch vụ tuyển dụng chính xác và chuyên nghiệp của 104 HeadHunter, tìm thấy ứng viên phù hợp hiệu quả, nâng cao hiệu suất kinh doanh của khách hàng!
企業透過實體招募找人才,可有效提升招募力道與效率 企業透過實體招募找人才,可有效提升招募力道與效率

A集團(電源供應器公司)主要從事Switch Power Supply交換式電源供應器的研發製造與銷售,營銷據點遍佈美國、歐洲、亞太、中國區,憑藉專注於核心技術與深耕電源供應器產業多年經驗,知道唯有掌握市場需求變化,不斷創新研發,並發展品牌才是企業永續經營的不變法則。

Tìm kiếm nhân tài chất lượng nhanh chóng và chính xác