Khách hàng hiện diện, thể hiện hiệu quả tuyển dụng vượt trội!

Ví dụ thực tế
104 HeadHunter là đội ngũ cố vấn chuyên sâu vào thị trường nguồn nhân sự lâu dài, đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp có kinh nghệm trên 10 năm, khách hàng được phục vụ thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh đa dạng, và hỗ trợ thành công tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt. Khách hàng hiện diện cùng chứng kiến dịch vụ tuyển dụng chính xác và chuyên nghiệp của 104 HeadHunter, tìm thấy ứng viên phù hợp hiệu quả, nâng cao hiệu suất kinh doanh của khách hàng!
精準掌握客戶需求,成功獵取跨界接班人才 精準掌握客戶需求,成功獵取跨界接班人才

企業選擇接班人,應該訂定什麼標準;是專精於本業的專才?還是跨領域統合型人才,依獵才實務經驗與企業各種不同需求來看,並無一定標準的答案。長期為企業網羅中高階人才的104獵才顧問中心,接受全球擁有16個集團的外商企業委託,協助找尋該企業的亞太區總經理接班人,承接此案件的獵才顧問運用多年累積的人脈,並搭配有規劃性的找人策略,在短短時間內為客戶解決企業接班人的難題。

Tìm kiếm nhân tài chất lượng nhanh chóng và chính xác