Khách hàng hiện diện, thể hiện hiệu quả tuyển dụng vượt trội!

Ví dụ thực tế
104 HeadHunter là đội ngũ cố vấn chuyên sâu vào thị trường nguồn nhân sự lâu dài, đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp có kinh nghệm trên 10 năm, khách hàng được phục vụ thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh đa dạng, và hỗ trợ thành công tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt. Khách hàng hiện diện cùng chứng kiến dịch vụ tuyển dụng chính xác và chuyên nghiệp của 104 HeadHunter, tìm thấy ứng viên phù hợp hiệu quả, nâng cao hiệu suất kinh doanh của khách hàng!
突破迥異規格雙重挑戰!成功獵取鋼索上的防駭高手「資安技術主管」 突破迥異規格雙重挑戰!成功獵取鋼索上的防駭高手「資安技術主管」

還記得前陣子震撼台灣的一銀盜領案嗎?駭客的手法不斷進化,從電腦病毒、勒索到行動裝置的個資外,在多種不同的載具上,大肆進行攻擊破壞,各企業鋪天蓋地進行跨產業搶才,大舉延攬資安技術高手,以維護企業辛苦建置之資訊安全。而資安技術高手難尋,就業市場少見且技術要求甚高,原本已長達6個月仍找尋不到的人才,在104獵才顧問突破重重關卡後,成功為二家企業延攬資安技術主管。

Tìm kiếm nhân tài chất lượng nhanh chóng và chính xác