Khách hàng hiện diện, thể hiện hiệu quả tuyển dụng vượt trội!

Ví dụ thực tế
104 HeadHunter là đội ngũ cố vấn chuyên sâu vào thị trường nguồn nhân sự lâu dài, đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp có kinh nghệm trên 10 năm, khách hàng được phục vụ thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh đa dạng, và hỗ trợ thành công tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt. Khách hàng hiện diện cùng chứng kiến dịch vụ tuyển dụng chính xác và chuyên nghiệp của 104 HeadHunter, tìm thấy ứng viên phù hợp hiệu quả, nâng cao hiệu suất kinh doanh của khách hàng!
最佳拍檔米其林星級名店「添好運」 最佳拍檔米其林星級名店「添好運」

香港排隊名店添好運2014年7月登台果然也同樣在台灣造成一股旋風,許多消費者為一嚐美味,排上數小時也甘心,但在全日無休狀態下,人力調度與配置,全靠兩位最佳拍檔經營者與104獵才顧問合作無間的

Tìm kiếm nhân tài chất lượng nhanh chóng và chính xác