Mở thị trường Đông Nam Á

Tìm đúng người, mở ra cơ hội mới tại Đông Nam Á

Việt Nam
104 HeadHunter thành công tại Đông Nam Á, tỷ lệ quốc gia

Việt Nam

42%


Cambodia36%
Philippines13%
Singapore6%
Indonesia3%
104 HeadHunter thành công tại Việt Nam, tăng hàng năm
Tăng hàng năm
+203%
104 HeadHunter thành công tại Việt Nam, phân bố doanh nghiệp TOP5
 • Công ty xuất nhập khẩu49%
 • Dệt may / in nhuộm21%
 • Điện máy gia dụng12%
 • Thiết bị / Máy móc / Dụng cụ10%
 • Sản phẩm liên quan máy tính8%
104 HeadHunter thành công tại Việt Nam, chức vụ được yêu thích
 • 1st
  Sản xuất quản lý vật liệu
 • 2nd
  Nhân sự / Quản lý / Quản trị
 • 3rd
  Công trình và nghiên cứu phát triển
 • 4th
  Kế toán tài chính
Nguồn: Dữ liệu 104 HeadHunter năm 2022