Dịch vụ tìm nhân tài chuyên nghiệp, tạo sự nghiệp cho bạn
Dịch vụ chuyên nghiệp │ Hoàn thành và bảo mật thông tin lý lịch của bạn

Hoàn thành và bảo mật thông tin lý lịch của bạn

Dịch vụ chuyên nghiệp │ Nắm bắt vị trí tuyến dụng chất lượng quan trọng

Nắm bắt vị trí tuyến dụng chất lượng quan trọng

Dịch vụ chuyên nghiệp │ Đội ngũ cố vấn lâu năm và chuyên nghiệp

Đội ngũ cố vấn lâu năm và chuyên nghiệp

Cung cấp sơ yếu lý lịch
Nếu trong vị trí tuyến dụng chưa tìm thasy cơ hội thích hợp, hoan nghênh bạn sử dụng dịch vụ sau đây:
1. Hẹn đọc Vị trí cần người hàng tuần, nhận định kỳ vị trí tuyển dụng mới nhất do 104 HeadHunter cung cấp.
2. Cung cấp thông tin lý lịch của bạn bằng bảng biểu sau đây, nếu sau này có chức vụ liên quan phù hợp, 104 HeadHunter sẽ chủ động liên lạc với bạn.

Điền lý lịch

Chưa chọn bất kỳ hồ sơ nào
Xin nhắc, lý lịch chỉ dùng WORD hoặc PDF, hạn chế dung lượng 20MB.
Đang tải, vui lòng chờ Thay một nhóm mã nghiệm chứng