Senior BIOS Engineer

Kỹ sư phần cứng / Kỹ sư thiết kế phần mềm / Kỹ sư phần cứng
Sản phẩm hệ thống máy tính
中和區‧永和區
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp vừa 2022/05/12

Senior BIOS Engineer

Kỹ sư phần cứng / Kỹ sư thiết kế phần mềm / Kỹ sư phần cứng
Sản phẩm hệ thống máy tính
中和區‧永和區
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

serverUEFIBIOS

Phạm vi công việc

Requires BIOS team management experience and expects to bring 10 people in the future
Subordinates are all BIOS talents over 10 years

Nhân tài lý tưởng

To be able to handle cases independently, but also to lead the team.

Điều kiện khác

Số năm:Cao đẳng
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Vừa Nói/Vừa Đọc/Vừa Viết/Vừa
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FG05004151

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự