BIOS Designer

Chủ quản nghiên cứu phần mềm / Kỹ sư thiết kế chương trình
Sản phẩm hệ thống máy tính
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp chứng khoán | Nhân tài trọng tâm 2022/07/17

BIOS Designer

Chủ quản nghiên cứu phần mềm / Kỹ sư thiết kế chương trình
Sản phẩm hệ thống máy tính
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

EFIBIOS工程規格及流程撰寫BIOS程式偵錯與維護C語言Assemblyfirmware韌體X86BIOSUEFIC++

Ưu thế tuyển dụng

台灣電子上市公司、福利佳, 人性化的上下班制度.

Phạm vi công việc

從事PC or NB BIOS撰寫及修改工作。
1.開發、維護以及改善主機板BIOS 程式。
2.導入主機板相關零件控制方法。
3.負責BIOS程式偵錯與問題解決。
4.回覆客戶或相關部門BIOS技術問題。
5.協助FAE(field application engineer)解決問題。

Nhân tài lý tưởng

Familiar with C, Assembly

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Điện tử
Số năm:7 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Vừa Nói/Vừa Đọc/Vừa Viết/Vừa
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Công tác xa khoảng 3 tháng

Phúc lợi

Pháp định:哺乳室,週休二日,家庭照顧假,勞保,健保,陪產假,產假,特別休假,育嬰留停,女性生理假,勞退提撥金,產檢假,就業保險,防疫照顧假,員工體檢,職災保險
Phúc lợi:員工紅利,年終獎金,三節獎金/禮品,專業證照獎金,員工餐廳,員工舒壓按摩,醫務室,生活工作諮詢,生日假,結婚禮金,生育津貼,社團補助,旅遊補助,部門聚餐,社團活動,家庭日,健身房,停車位

Mã số hồ sơ:FG04005012

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự